Katasztrófavédelmi Szakkollégium

Katasztrófavédelmi Szakkollégium

„Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal”

 

Szent Flórian keresztény vértanú, a tűzoltók védőszentje. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre Szent Flóriánnak az alakját, de árvíz idején is gyakran hívták őt segítségül.

A mai integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervezet számára Szent Flórián, a tűzoltói munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, a becsületet, az embertársaink megsegítését.

Szakkollégiumunk feladata a társdalom iránt elkötelezett, a felsőfokú képzésben résztvevő tehetséges hallgatók gondozása, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek iránti elkötelezettség további erősítése, valamint az egyéni kutatási programok szakmai és lehetőség szerinti anyagi támogatása. Támogatás nyújtunk a TDK-n, az OTDK-n, tudományos pályázatokon, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételhez, publikációs lehetőségek biztosításához és elősegítjük szakkollégiumi konferenciák, kurzusok, előadások szervezését.

A Szakkollégiumunk részt vállal hazai és külföldi tanulmányutak szervezésében, nyelvi készségek fejlesztésében, szakmai és kulturális együttműködésben külföldi és belföldi szakkollégiumokkal. A tudományos közösségekben és kutatóműhelyekben való szakmai képzés és önképzés lehetőségének biztosításával hozzájárul a szakmai ismeretek magasabb színvonalú elsajátításához. Az oktatási tevékenységen túl szakmai képzéseket biztosít a hallgatói autonómia szélesítése, egyéb, a Szakkollégiumunk céljainak megvalósulását elősegítő feladatok ellátásával. A Szakkollégiumunkba nem csak a katasztrófavédelmi szakon tanuló hallgatókat várjuk, hanem a többi kar diákjait is, akik érdeklődnek a katasztrófavédelem feladatrendszere vagy az ehhez kapcsolódó kutatási területek iránt.

Facebook: https://www.facebook.com/katasztrofavedelmiszakkoli/

A Katasztrófavédelmi Szakkollégium vezetősége

Vezetője- Dr. Ambrusz József c. tű. ezredes

Elnök- Rozsnyai Dominik

Szakmai referens- Molnár Tamás

Gazdasági referens- Végső Alexandra

Kommunikációért és médiáért felelős referens- Trencsényi Dániel Lajos

Titkár- Buri Franciska

 

Aktív tagok:

II. évfolyam

Béres Dániel

Borbély Veronika

Flórián Zsolt

Jagarics Dóra

Jaidzisz Erik

Józsa Máté

Kurcsics Martina Gréta

Loósz Máté

Németh Krisztián Márk

Ring Máté

Trencsényi Dániel Lajos

Végső Alexandra

Végső Eszter

 

III. évfolyam

Bálint László Péter

Bodnár Gábor

Bori Milán

Csordás Bence

Drinóczi Ákos

Fehér Ákos

Golenya Klaudia

Kemenes Adél Regina

Keresztes Ádám

Kozák Rudolf Károly

Mányik Levente

Molnár Tamás

Tóth János

Valent Gergő

Varga Bernadett Viktória

 

KVI_Szakkolégium_nyilvántartásbavétel.pdf
PDF letöltése