NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Katasztrófavédelmi Szakkollégium

Katasztrófavédelmi Szakkollégium

„Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal”

 

Szent Flórian keresztény vértanú, a tűzoltók védőszentje. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre Szent Flóriánnak az alakját, de árvíz idején is gyakran hívták őt segítségül.

A mai integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervezet számára Szent Flórián, a tűzoltói munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, a becsületet, az embertársaink megsegítését.

Szakkollégiumunk feladata a társdalom iránt elkötelezett, a felsőfokú képzésben résztvevő tehetséges hallgatók gondozása, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek iránti elkötelezettség további erősítése, valamint az egyéni kutatási programok szakmai és lehetőség szerinti anyagi támogatása. Támogatás nyújtunk a TDK-n, az OTDK-n, tudományos pályázatokon, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételhez, publikációs lehetőségek biztosításához és elősegítjük szakkollégiumi konferenciák, kurzusok, előadások szervezését.

A Szakkollégiumunk részt vállal hazai és külföldi tanulmányutak szervezésében, nyelvi készségek fejlesztésében, szakmai és kulturális együttműködésben külföldi és belföldi szakkollégiumokkal. A tudományos közösségekben és kutatóműhelyekben való szakmai képzés és önképzés lehetőségének biztosításával hozzájárul a szakmai ismeretek magasabb színvonalú elsajátításához. Az oktatási tevékenységen túl szakmai képzéseket biztosít a hallgatói autonómia szélesítése, egyéb, a Szakkollégiumunk céljainak megvalósulását elősegítő feladatok ellátásával. A Szakkollégiumunkba nem csak a katasztrófavédelmi szakon tanuló hallgatókat várjuk, hanem a többi kar diákjait is, akik érdeklődnek a katasztrófavédelem feladatrendszere vagy az ehhez kapcsolódó kutatási területek iránt.

Facebook: https://www.facebook.com/katasztrofavedelmiszakkoli/

A Katasztrófavédelmi Szakkollégium vezetősége

Vezetője: Dr. Ambrusz József c. tű. ezredes

Elnök: Végső Alexandra rendvédelmi tisztjelölt hallgató

Alelnök (Szakmai referens): Trencsényi Dániel Lajos rendvédelmi tisztjelölt hallgató

Gazdasági referens: Kasza Simon rendvédelmi tisztjelölt hallgató

Kommunikációs és médiáért felelős referens: Kozma András rendvédelmi tisztjelölt hallgató

Titkár: Bari Debóra rendvédelmi tisztjelölt hallgató

 

A Katasztrófavédelmi Szakkollégiumnak jelenleg 40 fő aktív tagja van.

Katasztrófavédelmi Szakkollégium vonatkozásában a következő e-mail címen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot: vegso.alexandra@stud.uni-nke.hu

KVI_Szakkolégium_nyilvántartásbavétel.pdf
PDF letöltése