Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány

A Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon tanuló hallgatók megismerik a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső normatívákban foglaltakat. Elsajátítják a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét, a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait. Betekintést nyernek a tűzoltás, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító feladatokba, az elsődleges katasztrófa-elhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói tevékenységbe. Megismerik az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzvédelmi szervezetek működésére, szakmai irányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét, a tűzoltásban, műszaki mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a társszervekkel történő együttműködés szabályait.

Célunk, hogy a Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon végzettek alkalmasak legyenek:

  • a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a tűzvizsgálatra;
  • a tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges katasztrófa-elhárítási feladatokkal kapcsolatos beosztott vezetői feladatokra;
  • az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűzvédelmi szervezetek szakmai irányítására.

Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

  • Tűzmegelőzési ismeretek
  • Tűzvizsgálattan
  • Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási ismeretek
  • Tűzoltó technikai ismeretek
  • Katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek
  • Iparbiztonsági szakismeretek
  • Tűzvédelem finanszírozási rendszere