Katasztrófavédelmi műveleti szakirány

A Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon tanuló hallgatók megismerik a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, az ezt meghatározó szabályozásokat és gyakorlati megoldásokat; a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének összekapcsolódásait és ezen feladatokban közreműködő közigazgatási szervek tevékenységének összehangolását. Elsajátítják a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának gyakorlati megoldásait. Betekintést nyernek a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági tevékenységbe; a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának szabályaiba. Ezen túlmenően megismerik a katasztrófa-elhárításban és a polgári védelemben résztvevő karitatív szervezetekkel való együttműködés alapelveit.

Célunk, hogy a Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon végzettek alkalmasak legyenek

  • a katasztrófavédelmi hatósági feladatok végzésére;
  • a polgári védelemmel kapcsolatos tervezési szervezési és koordinációs feladatok ellátására;
  • a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre;
  • a védekezési és a helyreállítási munkák koordinálására.

Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

Katasztrófa-megelőzés

Polgári védelmi szakismeret

Katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszer

Katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek

Katasztrófák következményeinek felszámolása

Katasztrófavédelem finanszírozási rendszere

Tűzvédelmi szakismeret

Tűzvizsgálattan