Iparbiztonsági szakirány

Az Iparbiztonsági szakirányon tanuló hallgatók megismerik a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét. Elsajátítják a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét, a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.

Célunk, hogy az Iparbiztonsági szakirányon végzettek alkalmasak legyenek

  • a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok ellátására;
  • a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére;
  • a kritikus infrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására.

Iparbiztonsági szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

Iparbiztonságtan

Ipari veszélyhelyzetek felszámolása

Kritikus infrastruktúrák védelme

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek

Katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret

Tűzvédelmi szakismeret

Technikai ismeretek

Iparbiztonság gazdasági alapjai