Iparbiztonsági szakirány

Az Iparbiztonsági szakirányon tanuló hallgatók megismerik a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét. Elsajátítják a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét, a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.

Célunk, hogy az Iparbiztonsági szakirányon végzettek alkalmasak legyenek

 • a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok ellátására;
 • a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére;
 • a kritikus infrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására.

Iparbiztonsági szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

 • Iparbiztonságtan
 • Ipari veszélyhelyzetek felszámolása
 • Kritikus infrastruktúrák védelme
 • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
 • Katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret
 • Tűzvédelmi szakismeret
 • Technikai ismeretek
 • Iparbiztonság gazdasági alapjai