NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Publikálási tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

a katasztrófavédelmi témájú tudományos munkák publikálási lehetőségeiről

1. Publikálási lehetőségek

a) NKE tudományos folyóiratai (MTA A. B, C minősítéssel rendelkezők)

A katasztrófavédelmi témájú tudományos munkák publikálására elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelmi szekcióval (témabefogadási lehetőséggel) rendelkező periodikái szolgálnak:

Nyomtatásban megjelenő egyetemi folyóiratokat:

AARMS

BOLYAI SZEMLE

Online egyetemi folyóiratok:

HADMÉRNÖK

MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY

További publikálási lehetőség nyílik interdiszciplináris munkák megjelentetésére a következő egyetemi tudományos kiadványokban:

Nyomtatásban megjelenő egyetemi folyóiratokat:

NEMZET ÉS BIZTONSÁG

TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM

Online egyetemi folyóiratok:

HADTUDOMÁNYI SZEMLE

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE

b) Katasztrófavédelmi tudományos periodika – Védelem tudomány

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által támogatott tudományos periodika a Védelem tudomány, amely valamennyi katasztrófavédelmi szakterületen működtet szekciót (polgári védelem, tűzvédelem, iparbiztonság, vízügy és vízvédelem).

Elérhetőség és információ található a következő linken: http://www.vedelemtudomany.hu/

c) További publikálási lehetőségek

A Magyar Hadtudományi Társaság MTA „A” minősítésű periodikája a Hadtudomány rendelkezik Rendvédelem és katasztrófavédelem című rovattal. Bővebb tájékoztató a társaság honlapján található: http://mhtt.eu/?page=hadtud_bem

A publikálás rendjét valamennyi kiadvány szerkesztőbizottsága saját honlapján szabályozza. Szakmai segítség kérhető a KVI rovatvezetéssel megbízott munkatársaitól.

2. Katasztrófavédelmi témájú tudományos publikációk elérhetőségi lehetősége

a) NKE repozitórium rendszere

Az NKE repozitórium-rendszere és tudományos katasztere a LUDITA-rendszer, melyben elérhetőek az egyetemi karokon és szervezeti egységeikben, a karközi intézetekben, a doktori iskolákban, a tudományos diákkörökben, a szakkollégiumokban létrehozott oktatási, kutatási és tudományos cikkek, jegyzetek, tankönyvek, szakdolgozatok, diplomamunkák.

b) Az NKE egyetemi folyóiratok

1. a) pont szerint)

c) BM OKF szakirodalom

A BM OKF feladat- és hatásköreivel kapcsolatos szakmai és tudományos publikációk legszélesebb körben a VÉDELEM on-line rendszerében találhatók meg.

d) Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára a tudományos művek hivatalos gyűjteménye, hiteles adatbázisa, MTMT. Az adatbázisban valamennyi hazai szerzőre rá lehet keresni. A publikációk könnyen letölthetők és hivatkozási céllal felhasználhatók.

e) NKE Katasztrófavédelmi Intézet honlapja

További hivatkozási lehetőséget biztosítanak a Katasztrófavédelmi Intézet konferencia kiadványai: KVI KONFERENCIÁK.