NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Természeti katasztrófák csökkentése – konferencia

Természeti katasztrófák csökkentése – konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából Nemzetközi Tudományos Konferenciát rendezett. A plenáris ülésen és négy szekcióban (Katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi, Tűzvédelmi és mentésirányítási, Iparbiztonsági, Rendészeti) elhangzott 37 előadás prezentációt, illetve a konferencia kiadványkötetét adjuk közre.

Plenáris előadások

Dr. habil. Vass Gyula: Köszöntő

Dr. habil. Dobor József – Prof. Dr. Pátzay György: Atomerőmű földrengésveszélyes övezetben- Fukusima tanulságai

Dr. habil. Endrődi István: A polgári védelmi felkészítés új kihívásai és az azokra adható válaszok

Dr. Jackovics Péter: Szakmai élménybeszámoló a fukusimai kárhelyről

Szilcsanov Zoltán: Szakmai élménybeszámoló a csernobili kárhelyről

Dr. Teknős László: Térségünk természeti katasztrófák általi veszélyeztetettsége, a 2021. évi viharkárok mentési, helyreállítási feladatai

Dr. habil. Vass Gyula: Az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézetének képzés-, és szervezetfejlesztése

Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos: Katasztrófavédelmi kutatások a doktori képzésben

Prof. Dr. Alexandru Ozunu: Challenges and Opportunities with Natural and Tehnological Hazards in the Romanian Carpathians

Dr. Zoltán Török – Prof. Dr. Alexandru Ozunu: Extractive Mining Related Hazards and Risks in Romania

Dr. Andrea Majlingová: Bases and Prognoses of Disaster Management Development in Slovakia

Katarína Košútová – Dr. Linda Makovická Osvaldová: Education of a Primary School Pupils in Fields of Civil Protection and Rescue Services

 

Katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi

Dr. Hábermayer Tamás: A HUSZÁR mentőszervezet előtt álló új kihívások az INSARAG 2020 tükrében

Leskó György: A természeti katasztrófák elleni küzdelemben a kutatás-fejlesztés és az innovációs projektek szerepe

Major Gábor: A természetes vízbázisok jellemzőinek feltérképe-zése és védelme drónok segítségével

Dr. Muhoray Árpád: A katasztrófavédelem a védelmi és biztonsági feladatoktükrében

Priváczkiné Hajdú ZsuzsannaA belvíz és aszály elleni védekezés kihívásai a kettősműködési vízrendszerekben

Dr. Teknős László: Az EU humanitárius és polgári védelmi intézkedései a COVID-19 járvány időszakában

Zsákai Róbert: A lelki segítségnyújtás katasztrófavédelmi aspektusainak értékelése

 

Tűzvédelmi és mentésirányítási

Dr. Berki Imre: Magyar tűzoltóság 150-éve története

Dr. Bodnár László: A kárhelyszínre történő vonulás logisztikai nehézségeinek a vizsgálata a mentő tűzvédelemben

Dr. Érces Gergő – Dr. Ambrusz József: Természeti csapásoknak ellenálló épületek

Danszky Tamás – Dr. Hesz József: A szélsőséges időjárási körülményekből eredő tömeges jelzések kezelése a fő- és műveletirányító ügyeleten

Dr. habil. Kerekes Zsuzsanna: Zárt terű tüzek során keletkező mérgező gázok

Dr. habil. Pántya Péter: A természeti csapásokra adható elsődleges beavatkozói válaszok és ezen képesség bővíthetőségének kérdései

Dr. Rácz Sándor: Tűzoltásvezető döntési helyzetének nehézségei a szabadtéri tűzeseteknél

 

Iparbiztonsági

Almási Csaba –Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos - Dr. habil. Vass Gyula: Ipari és közlekedési balesetek kivizsgálása, különös tekintettel a természeti katasztrófák hatásaira

Dr. Ambrusz József: A természeti csapásokat és az ipari baleseteket követő helyreállítás, újjáépítés gyakorlatának vizsgálata

Barina Balázs: Atomerőművek Európában napjainkban

Bene Viktória: A globális klímaváltozás hatása a veszélyes üzemekre

Dr. Nagy Rudolf: Járványok és kihívások napjainkban

Dr. Ráth Tamás: A természeti katasztrófák elleni védekezésben a kiberbiztonság fontossága

 

Rendészeti

Dr. Schweickhardt Gotthilf: Németországi 2021-es árvíz kérdései

Dr. Bárdos Zoltán: A védelmi igazgatás területi és helyi rendszere

Berta Katalin: A hivatásos katasztrófavédelmi szervek és más rendvédelmi szervek együttműködése katasztrófák esetén

László Viktória: A különleges jogrend és a veszélyhelyzet intézménye Magyarországon – aktuális kérdések és a 2023-tól hatályba lépő szabályozás

Muhoray Róbert: A kiképzés során elsajátítandó szokások és hatásuk a Katasztrófavédelemnél

Dr. Nováky Mónika: A katasztrófavédelem a védelem és a biztonság XXI. századi kihívásai tükrében

 

KONFERENCIAKIADVÁNY – Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja Nemzetközi Tudományos Konferencia (ISBN 978-615-01-3641-7)

Forrás: Védelem Online