Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Dr. habil. Restás ÁgostonDr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes PhD., PhD.

egyetemi docens, tanszékvezető

Telefon: 06 1 432-9000/29-595

E-mail: restas.agoston@uni-nke.hu

 

Dr. Pántya PéterDr. habil. Pántya Péter tű. alezredes, PhD.

egyetemi adjunktus

Telefon: 06 1 432-9000/29-550

E-mail: pantya.peter@uni-nke.hu

 

Dr. Hesz József         Dr. Érces Gergő tű. őrnagy, PhD.

         egyetemi tanársegéd

         Telefon: 06 1 432-9000/29-248

         E-mail: erces.gergo@uni-nke.hu    

 

 

Rácz Sándor        Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy, PhD.

        egyetemi tanársegéd

        Telefon: 06 1 432-9000/29-516

        E-mail: racz.sandor@uni-nke.hu

 

 

 

Horváth Galina

        Dr. Horváth Galina tű. százados, PhD.

        tudományos munkatárs

        Telefon: 06 1 432-9000/29-237

        E-mail: horvath.galina@uni-nke.hu  

 

 

 

Dr. Hesz József   Dr. Hesz József tű. ezredes PhD.

   egyetemi docens

   Telefon: 06 1 432-9000/29-056

   E-mail: jozsef.hesz@katved.gov.hu