Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Dr. habil. Restás ÁgostonDr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes PhD., PhD.

egyetemi docens, tanszékvezető

Telefon: 06 1 432-9000/29-595

E-mail: restas.agoston@uni-nke.hu

 

Dr. Pántya PéterDr. Pántya Péter tű. alezredes PhD.

egyetemi adjunktus

Telefon: 06 1 432-9000/29-550

E-mail: pantya.peter@uni-nke.hu

 

Érces Gergő tű. őrnagy

egyetemi tanársegéd

Telefon: 06 1 432-9000/29-248

E-mail: erces.gergo@uni-nke.hu    

 

Rácz SándorRácz Sándor tű. őrnagy

egyetemi tanársegéd

Telefon: 06 1 432-9000/29-516

E-mail: racz.sandor@uni-nke.hu

 

Dr. Hesz JózsefDr. Hesz József tű. ezredes PhD.

egyetemi docens

Telefon: 06 1 432-9000/29-056

E-mail: jozsef.hesz@katved.gov.hu