Külső óraadók

Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy, egyetemi docens, c. egyetemi tanár

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy PhD., ny. egyetemi docens

Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, PhD.

Dr. Pimper László PhD.

Dr. Pellérdi Rezső ny. alezredes PhD., ny. egyetemi docens

Dr. Joó Bálint ny. tű. ezredes, c. egyetemi docens

Diriczi Miklós tű. ezredes, c. főiskolai docens

Ongjert Richárd