Külső óraadók

Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy, PhD., egyetemi docens, c. egyetemi tanár

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes, PhD., egyetemi docens

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD., egyetemi docens

Dr. Hoffmann Imre, PhD.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, PhD.

Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes, PhD.

Dr. Joó Bálint ny. tű. ezredes

Jackovics Péter tű. ezredes

Cséplő Zoltán tű. alezredes

Dr. Pimper László PhD.

Dr. Sárosi György PhD.

Dr. Hubina István PhD.

Dr. Mátrai István PhD.

Beke László

Makai András

Sibalinné Fekete Katalin