Külső óraadók

Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy, Phd., egyetemi docens, c. egyetemi tanár

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD., egyetemi docens

Dr. Hoffmann Imre, PhD.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, PhD.

Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, PhD.

Dr. Joó Bálint ny. tű. ezredes

Jackovics Péter tű. ezredes

Cséplő Zoltán tű. alezredes

Dr. Pimper László PhD.

Dr. Sárosi György PhD.