NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Külső óraadók

Cséplő Zoltán tű. alezredes

Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy, PhD., egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár

Dr. Hubina István PhD.

Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, PhD., címzetes egyetemi docens

Dr. Mátrai István PhD.

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD., címzetes egyetemi tanár

Dr. Petrányi János Tamás PhD.

Dr. Pimper László PhD.

Dr. Sárosi György PhD.