Külső óraadók

Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy, PhD., egyetemi docens, c. egyetemi tanár

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD., c. egyetemi tanár

Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, PhD.

Cséplő Zoltán tű. alezredes

Dr. Pimper László PhD.

Dr. Sárosi György PhD.

Dr. Hubina István PhD.

Dr. Mátrai István PhD.