NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Bemutatkozás

Tisztelettel köszöntöm Önt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének honlapján!

A  Katasztrófavédelmi Intézet 2012. január 1-én alakult meg a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai felügyeletével. A Katasztrófavédelmi Intézet a Rendészettudományi Kar szervezetében a kar dékánja által irányított intézeti szervezésű egységeként végzi oktatási és tudományos tevékenységét. Az intézet egy olyan felsőoktatási portfólióval rendelkezik, amely az alapképzéstől a mesterképzésen át a doktoriképzésig biztosítja a katasztrófavédelmi szakemberek utánpótlását a megrendelő igényeinek megfelelően.

A Katasztrófavédelmi Intézet öt egyetemi tanszéket (Katasztrófavédelmi Műveleti-, Tűzvédelmi és Mentésirányítási-, Tűzvédelmi Mérnöki-, Tűzvédelmi Műszaki-, és Iparbiztonsági Tanszéket) és egy Oktatásszervezési Osztályt foglal magába. Az Intézetnek jelenleg 19 tudományos fokozattal rendelkező oktatója van és 3 oktató doktori képzésben tanul.

Minden évben indul a katasztrófavédelem alapképzési szak, ahol a jelentkezők három szakirány (katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási és iparbiztonsági) közül választhatnak államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzési formát. A hároméves alapképzés - amelybe beletartoznak az általános, illetve a szakma-specifikus és a differenciált szakmai tantárgyak egyaránt - elvégzése után a hallgatók katasztrófavédelmi szerveknél, a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságoknál, a közigazgatási és a gazdasági szervezeteknél tudnak elhelyezkedni, ahol katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására lesznek alkalmasak.

A katasztrófavédelem mesterképzési szakon folyó kétéves képzésen a jelentkezők részére okleveles katasztrófavédelmi vezetői diploma megszerzésére nyílik lehetőség. A mesterképzés integrálja a katasztrófavédelem alapképzési szak szakirányait és a képesítésnél a vezetői képességek kompetenciái dominálnak.

2022 szeptemberében először indul a tűzvédelmi mérnöki alapképzési szak, amely az építmények és az ipari technológiák tűzvédelmével kapcsolatos tervezői, kivitelezői és üzemeltetési mérnöki ismeretek elsajátítását biztosítja. A négyéves képzést sikeresen elvégző hallgatók tűzvédelmi mérnöki munkakörökben tudnak elhelyezkedni alapvetően a gazdálkodói szférában, illetve a katasztrófavédelem hatósági szakterületén.

2022 évben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság együttműködésével és szakmai támogatásával a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézete kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakot indított, melynek célja olyan korszerű jogi és szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik komplex módon képesek a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos üzemeltetőt érintő biztonsági összekötői szakmai feladatok ellátására.

Tisztelt Érdeklődő!

Remélhetőleg honlapunk megtekintését követően elegendő információval fog rendelkezni a Katasztrófavédelmi Intézetről, a munkánkról illetve az itt folyó képzésekről. Amennyiben kérdése merülne fel, szívesen állunk rendelkezésére személyesen, vagy a honlapon feltüntetett elérhetőségeken.

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok, PhD.
mb. intézetvezető