NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Katasztrófavédelmi Interaktív gyakorlati foglalkozás a védelem és közszolgálat keretében

A gyakorlatorientált ismeretanyag amely a társkarok alapszakos hallgatói számára korszerű ismereteket ad az egyes hivatásrendek és közszolgálati szereplők védelmi és biztonsági tevékenységeivel kapcsolatos alapfeladatairól, segítőleg került beállításra az egyes hivatásrendek működési sajátosságainak jobb megértéséhez és a hivatásrendek iránti elköteleződéshez.

A Katasztrófavédelmi Intézet által szervezett gyakorlati foglalkozás keretében 80 fő hallgató és tisztjelölt ismerkedett a katasztrófavédelem lakosságvédelmi feladatokhoz kapcsolódó tevékenységével. Interaktív, forgószínpad szerűen végrehajtott foglakozások keretében megismerkedtek a tűzoltó gépjárműfecskendő eszközeivel és az árvízi védekezés gyakorlati mozzanataival.

A gyakorlati mozzanatokat megelőzte az árvízvédelmi feladatok, a katasztrófavédelmi törzsek, valamint az önkéntes szervezetek minősítésének bemutatása Dr. Muhoray Árpád ny. polgári védelmi vezérőrnagy eligazításában. A gyakorlati foglalkozást a Budapest Mentőszervezet, valamint a Zuglói Önkéntes Tűzoltóság önkéntesei segítették.