NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Katonai elismeréseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából

Ünnepélyes állománygyűlésen emlékezett meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójáról. Az eseményen elkötelezett munkájáért elismerést vehetett át több civil és egyenruhát viselő munkatárs, honvéd tisztjelölt.

Az új, Petőfi Sándorról szóló Most vagy soha! című filmmel kapcsolatban Németh Balázs, a HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszékének adjunktusa ünnepi beszédében azt emelte ki, hogy a hasonló alkotások mindig rávilágítanak az adott történelmi kor sajátosságaira és általában konfliktusokkal foglalkoznak. Petőfi Sándorról elmondta, hogy nemcsak író, költő, katona és politikus, hanem konfliktusos személyiség is volt. Az adjunktus felidézte, hogy Petőfi 1839 és 1941 között látott el sorkatonai szolgálatot, majd egészségügyi okok miatt szerelték le. Beszélt arról, hogy a forradalom kitörése után a költő ugyan készíttetett magának egy kardot, de valójában nem akart harcolni, inkább az első népképviseleti országgyűlésben szeretett volna képviselő lenni.

Petőfi a századosi rangját a Nyáry Pállal való jó politikai kapcsolatainak köszönhette – emelte ki Németh Balázs. Hangsúlyozta: a költő ugyan nem volt rossz katona, konfliktusos személyiségét mutatja azonban, hogy amikor 1848. november 10-én parancsot kapott a támadás megkezdésére, ő inkább szabadságot kért és hazament arra hivatkozva, hogy gyermeket vár a felesége. Kitért arra, hogy a dezertálást végül nem torolták meg, a helyzetet viszont Petőfi azzal tetézte, hogy a minisztériumtól őrnagyi rangot kért. Ezután Bem József erdélyi hadseregébe került és összekötő lett, Bem üzeneteit azonban nem Mészáros Lázár hadügyminiszternek, hanem Kossuth Lajosnak adta át Debrecenben, ezért a miniszterrel is összetűzésbe került – tette hozzá.

Mindezek ellenére Petőfi még kitüntetést is kapott, ugyanakkor Klapka Györgyöt is magára haragította, aki emiatt bezárta Görgei Artúr főhadiszállásán az Óra-villa egyik szobájába, de egy nap után elengedte – fejtette ki Németh Balázs. A költő akkor végleg elhagyta a hadsereget, de Bem tiltása ellenére visszament Erdélybe és 1849 júliusában eltűnt a harctéren Segesvárnál – fogalmazott.

Az állománygyűlésen az ünnepi beszédet követően Szászi Gábor ezredes, a HHK oktatási dékánhelyettese elismeréseket adott át. A Magyar Honvédség kötelékében több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként 50. születésnapja alkalmából a Honvéd Vezérkar főnöke emléktárgyat adományozott Berek Tamás ezredesnek, a Műveleti Támogató Tanszék vezetőjének. Lippai Péter dandártábornok, a HHK dékánja oktatói feladatai, valamint a Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományos titkári teendői kiemelkedő színvonalú végrehajtásáért, példamutató elhivatottságáért Hadtudományi Emlékpajzsot adományozott Tóth Bencének, a Természettudományi Tanszék egyetemi docensének.

Szintén Hadtudományi Emlékpajzsot kapott kitartó és szorgalmas oktatói munkájáért, illetve példamutató szakmai elhivatottságáért Károly Krisztián százados, a Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék tanársegédje, Zsembery Szabolcs főhadnagy, a Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék gyakorlati oktató főtisztje, valamint Tóth Bálint főhadnagy, a Műveleti Támogató Tanszék gyakorlati oktató tisztje. A Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományos titkárhelyetteseként végzett elkötelezett munkája elismeréseként Hadtudományi Emlékérmet vehetett át Kirovné dr. Rácz Réka Magdolna tűzoltó őrnagy, az NKE Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszékének adjunktusa, a Katonai Műszaki Doktori Iskola titkárhelyettese. A kari rendezvények látványelemeinek kidolgozásában végzett kimagasló munkájáért Hadtudományi Emlékéremben részesült Darabos Dávid, az NKE Kommunikációs és Program Igazgatóságának munkatársa.

Az elmúlt években végzett oktatásszervezési feladatai magas színvonalú végrehajtásáért és példamutató elhivatottságáért Hadtudományi Emlékérmet kapott Tamás Noémi, az Elektronikai Hadviselés Tanszék referense.

Kimagasló tanulmányi eredményéért és közösségi szerepvállalásáért Dékáni Dicsérő Oklevelet vehetett át Solymossi László hallgató zászlós, Horváth Marcell hallgató zászlós, Cseh Zoltán hallgató főtörzsőrmester, Terebessy Botond hallgató főtörzsőrmester, Gyarmathy Ádám Krisztián hallgató törzsőrmester, valamint Bálint Áron, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakos hallgató.

Szöveg: Szabó Réka Zsuzsanna

Fotó: Szentpétery László István

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem