NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Sikeres doktori védés a katasztrófavédelem műszaki eszközrendszerének fejlesztéséből

2024. február 16-án védte meg cum laude minősítéssel Győző-Molnár Árpád tű. alezredes, Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy témavezetésével készített: „A katasztrófavédelem operatív vezetési és irányítási szerveinek rendkívüli időjárási jelenségek során történő alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a mobil vezetési pontok műszaki eszközrendszerének fejlesztésére” című doktori értekezését a Katonai Műszaki Doktori Iskolában.

A bizottság elnöke Prof. Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár, titkára Dr. Teknős László tű. őrnagy, tagjai Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, Dr. Vass Gyula ny. tű. ezredes, Dr. Nagy Rudolf egyetemi docens, a bírálók Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy és Dr. Endrődi István ny. pv. ezredes voltak.

A jelölt prezentációjában meggyőzően mutatta be a tudományos problémát, hipotéziseit, kutatási céljait, a téma irodalmi áttekintését. A disszertáció érdemi fejezeteiben bemutatta a rendkívüli időjárások okozta természeti katasztrófák kihívásait, az ezek által okozott katasztrófák kezeléséhez a katasztrófavédelmi szervek irányítási szintjeinek operatív törzseit, majd a törzsek munkáját biztosító mobil vezetési pontokat. Mindezek fejlesztésére tett javaslatai összegzéseként megfogalmazta téziseit, ajánlásait. Az opponensek és a bíráló bizottság kérdéseire adott válaszai helytállóak voltak. A bírálóbizottság döntése alapján a doktori értekezés megfelelt a doktori és habilitációs szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek.

A doktori védés végén Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, témavezető visszatekintve közös munkásságukra - magasra értékelte Győző Molnár Árpád tű. alezredes doktorjelölt teljesítményét, aki az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjeként a gyakorlati élet mindennapi szolgálati tevékenysége mellett végezte eredményesen a kutatási tevékenységét.