NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Oktatók szakmai gyakorlaton

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett szakmai napon vett részt január 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének teljes állománya. A felkészítés célja az intézet oktatói szakmai ismeretanyagának frissítése, a szakterületi aktualitások bemutatása volt.

A szakmai napot Vietórisz Ágnes tű. ezredes, a BM OKF humánszolgálat vezetője nyitotta meg. A felkészítés fontosságáról beszélt, amely mint mondta, a szakterületek aktuális helyzetének bemutatásán túlmenően a szabályozás és eljárásrendek megújítását is magába foglalta. Kitért a félév legfontosabb feladataira, amelyek szorosan kapcsolódnak az intézet, illetve a tűzoltótisztjelöltek feladatainak végrehajtásához. Dr. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Rendészettudományi Kar dékánja beszédében kitért a képzések megújításának aktualitásaira, a Katasztrófavédelmi Intézet oktatási, nevelési és kutatási eredményeire, továbbá a szakmai együttműködés területeire. Végezetül megköszönte a stabil és minőségi együttműködést az intézmények között.

A szakmai nap első előadásában Fülep Zoltán tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő a mentő tűzvédelem aktuális helyzetét tárta a hallgatóság elé, majd Dsupin Gyula tű. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője mutatta be a vármegye elmúlt időszaki árhullámait, valamint a Sajó folyón és mellékvízfolyásain érkezett árhullámok, illetve helyi vízkárok kezelése során szerzett tapasztalatokat. A HUNOR Mentőszervezet 2024-es feladatait, az ENSZ INSARAG felkészülés és a harmadik újraminősítés jelentette kihívásokat dr. Jackovics Péter tű. ezredes, a veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője osztotta meg a hallgatósággal. A vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület eredményeit, valamint a tavalyi hatáskörváltozásokat Laczkó Levente tűzoltó ezredes, megbízott megelőzési- és engedélyezésiszolgálat-vezető mutatta be részletesen. Ezt követően dr. Katona Eszter tű. alezredes, a vízügyi és vízvédelmi főosztály helyettes vezetője szemléltette a bírósági gyakorlati tapasztalatokat, valamint az Ákr. elmúlt évi jelentősebb változásait. Péter András tű. ezredes, a tűzmegelőzési főosztály vezetője a tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi házirend, valamint a tűzvédelmi oktatás módosításáról szóló BM rendeletről tájékoztatta a jelenlévőket. Dr. Mesics Zoltán tű. alezredes, a veszélyes üzemek főosztály vezetője a biztonságos üzemeltetés feltételeinek villamosenergia-kimaradás esetén történő biztosítása során szerzett tapasztalatokat tárta a hallgatóság elé. Kovács-Fodor Tímea tű. alezredes, a kritikusinfrastruktúra-koordinációs főosztály helyettes vezetője az idei évben várható feladatokat foglalta össze. Kozma Sándor tű. ezredes, a veszélyes szállítmányok főosztály vezetője a veszélyesáru-szállítás hatósági felügyeletének aktuális kérdéseiről tájékoztatta az állományt. Napjaink információbiztonsági kihívásairól Szabó Tibor tű. alezredes, a biztonsági főosztály vezetője tartott előadást. A Nemzeti Védelmi Szolgálat tájékoztatóját Valyó Milán rendőr őrnagy, főosztályvezető-helyettes tárta a hallgatóság elé.

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Intézet mb. intézetvezetője megköszönte az elmélyült és színvonalas szakmai előadásokat, valamint a magasszintű szervezést.

A szakmai napot Ördög István tű. ezredes, az Oktatási Főosztály és Vizsgaközpont főosztályvezetője zárta.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Fotó: Dr. Teknős László tű. őrnagy (NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet)