NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Módszertani workshop a lakosságfelkészítési feladok témájában

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, projekttámogatással tartották meg november 16-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézete által megszervezett „Pedagógusok módszertani felkészítése” című workshopot.

A rendezvény célja a hazai lakosságfelkészítési alapkutatások azon eredményeinek bemutatása volt, amelyek a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésére, a védekezés lehetőségeinek és a hatások csökkentési módozatainak megismertetésére irányulnak, valamint a fiatalok biztonságkultúrájának fejlesztését helyezik a középpontba. A készülő komplex lakosságfelkészítési tanulmány fejezeteinek szerzői részletesen bemutatták kutatási eredményeiket. A rendezvény célja a tanulók katasztrófavédelmi felkészítését segítő gyakorlati módszertan ismertetése volt, a rendezvény keretében bemutatott tanulmánykötet és az ahhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetés pedig megalapozta a katasztrófavédelmi felkészítés magyarországi kutatásának tudásbázisát.

A megnyitón prof. dr. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja kiemelte, szükség van az alkalmazott rendészettudományok metszéspontjainak megismerésére és kutatására, különösen a katasztrófavédelem több tudományterületet érintő szakmai területein. Elhangzott, hogy a kihívások, kockázatok, fenyegetések rendszere globálissá vált, ugyanakkor nem lehet eltekinteni a lokális jelenségek szerepétől sem. A rendezvény lehetőséget biztosított az egyes szakterületek esetében arra, hogy azok további kutatások kiindulási pontjai legyenek.

A rendezvény befejező részében tartott módszertani foglalkozás keretében a résztvevő pedagógusok ízelítőt kaphattak arról, hogyan lehet egy vegyes korosztályú csoportot foglalkoztatni a veszélyhelyzeti oktatás témájában. A workshop ezen részét a Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói támogatták közreműködésükkel.

A rendezvényen jelen volt Ördög István tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője, valamint bemutatkozott az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A rendezvényt dr. Varga Ferenc c. tű. dandártábornok, mb. intézetvezető zárta, aki beszédében kiemelte, hogy a vizsgált területen szerteágazó és elmélyült kutatások zajlottak egyénileg és kutatócsoportban egyaránt. 

A rendezvény színhelyét a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának „Gróf Széchényi Ödön élete és munkássága” című időszaki kiállításának tablói díszítették. A workshop a TKP2021-NVA-18 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a TKP2021-NVA pályázati program keretében valósult meg. 

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság