NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Kezdetét vette az RTK-n az őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

A konferencia megnyitó ünnepségén, az Oktatási Központ Magyary Zoltán előadótermében Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán megnyitó gondolataiban elmondta, hogy fontosnak tartja az elmélet és a gyakorlat összhangját a tudományos munkában is. Felidézte, hogy november a tudomány hónapja, amelynek egyik fő témája lesz az előadásokon a mesterséges intelligencia és annak alkalmazási lehetőségei, hiszen óriási léptekkel fejlődik a tudomány, a mesterséges intelligencia félévente megújul. A dékán említést tett arról, hogy a Kar konferenciát rendez a tudomány és a jövő témában, amelyen oktatóink bemutathatják, milyen kutatási témákkal foglalkoznak. A jelenlévők számára vázolta a további kari, illetve a Magyar Rendészettudományi Társaság szervezésében megvalósuló rendezvényeket is. Kovács Gábor az RTK-t a magyar rendészeti felsőoktatás letéteményesének nevezte, a Tudományos Diákköri Konferenciát pedig a hallgatók életében fontos állomásnak és megmérettetésnek tartja. Elismerően szólt azokról a hallgatókról, akik a szabadidejük terhére tudományos kutatómunkába fogtak. Mindenkit arra biztatott, hogy válasszanak olyan kutatási témát, amely hiánypótló, hiszen idővel annak a szakértőivé tudnak majd válni. Végezetül megköszönte Kiss Tibor r. alezredes, adjunktus, KTDT elnök szervező munkáját. „A mai nap mindenki számára győzelem” – fejezte be gondolatait Kovács Gábor dékán. 

9 tagozatban 63 fő mutatja be a dolgozatát, 27-en bírálóként működtek közre a dolgozatok bírálata során, 9 hallgató pedig a bizottság munkájában vett részt.

A Katasztrófavédelmi Tagozatban bemutatásra kerültek Dorosy Zoltán: A tűzoltósági beavatkozási tevékenység, annak eszközei közlekedési baleseteknél (konzulense: Dr. Pántya Péter tű. alezredes), Góré Dénes: A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi képességeinek elemzése 2000-től napjainkig (konzulens: Dr. Teknős László tű. őrnagy); Kaszap Ferenc: Katasztrófavédelemnél alkalmazható hagyományos ácskötések oktatásának fejlesztése, a biztonságos életmentés vonatkozásában (konzulens: Dr. Rácz Sándor); Kovács-Szegedi Ildikó: Növényvédőszerek és műtrágyák tárolása, felhasználása, szállítása, lehetséges balesetieseménysorok katasztrófavédelmi és környezetvédelmi szempontú összefoglalása (konzulens: Dr. Dobor József tű. alezredes) pályamunkái.

A Tagozatban bemutatásra kerültek továbbá Marton Benedek: Okos eszközök alkalmazási lehetőségei tűzoltói beavatkozások során  (konzulens: Dr. Pántya Péter tű. alezredes); Nagy Máté: Az éghajlatváltozás katasztrófavédelmi szempontú elemzése (konzulens: Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna tű őrnagy); Paluch László: Üzemeltetői biztonsági tervek vizsgálata a Magyar Posta Zrt. terveinek rendszerében (konzulens: Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes); Schlott Krisztián: A kéményrendszerek fejlődése a II. világháború után napjainkig (konzulensek: Dr. Teknős László tű. őrnagy, Kocsis Krisztián); Szarvas Bianka: A hazai nukleáris energiatermelés jellemzése, kockázatainak katasztrófavédelmi és környezetvédelmi szempontú összefoglalása (konzulens: Dr. Dobor József); Szívos Krisztián: Veszélyes áruszállításhoz kapcsolódó egyesszakmai képzések bemutatása (konzulens: Almási Csaba tű. őrnagy); Tóth Judit: Lakosságvédelmi intézkedések fejlesztési lehetőségei (konzulensek: Plachi Péter tű. ezredes, Dr. Teknős László tű. őrnagy) pályamunkái.

A tagozati ülések helyszínei és előadói az alábbi linken érhetőek el: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/2023_evi_oszi_KTDK_tagozati_beosztas_11_08.pdf 

A Katasztrófavédelmi Tagozat zsűrijét Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, Dr. Nováky Mónika tűzoltó alezredes, adjunktus, Dr. Bodnár László tűzoltó százados, tanársegéd és dr. Kiss Ádám tűzoltó főhadnagy, hallgatói zsűritag alkotta.

A 2023. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése november 16-án 14 órakor lesz megtartva az Oktatási Központ Magyary Zoltán előadótermében. 


Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Bodó Pál

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem