NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Belvízvédelmi kérdések a Katasztrófavédelmi Szakkollégiumban

„A belvizek elleni védekezés feladatai, a földárja jelenség” címmel tartott érdekfeszítő előadást Dr. Priváczki-Juhászné Hajdú Zsuzsanna az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízrendezési és öntözési osztályvezetője 2023. november 07-én, aki a címben szereplő témakörben írt doktori értekezését az idei évben védte meg summa cum laude minősítéssel.

Az előadó bevezetésként ismertette Magyarország vízgazdálkodási adottságait, melyre egyre inkább hatással van a szélsőségesebbé váló időjárás. Ezek között a körülmények között indokolt és szükséges vizsgálni a belvizek kialakulásának sajátosságait, melyek jellemzője, elsődlegesen a mezőgazdaságban nagymértékű károkat okozhatnak és hosszabb ideig fennállnak.

Nagyon fontos a talajvízszint megfelelő szintű ismerete, hiszen emiatt alulról jövő elöntés is kialakulhat és ezt a jelenséget nevezi a szakma „földárjának”. A belvizek jellemzője a nagy felület, a csekély mélység, az időszakos előfordulás, kialakulási fajtáik a víz összegyülekezés illetve a földárja jelenség. A talajvizek követik a talaj domborzatának vonulatát és az alól nyomás alatt, vagy nyílt feltöréssel jelennek meg a felszínen, mint pl. a Maros folyó hordalékkúpján, vagy a Duna-Tisza-közi hátságon.

Az előadása során az osztályvezető kitért a belvizek elleni védekezések fontosságára, ám minden alkalommal figyelni kell a megfelelő vízgazdálkodásra, a tartalékvíz képzésére, mert a belvizek elvezetését követően az aszályosabb időszakban jelentőséget kaphat.

Napjainkban az állam szerepe növekszik a védekezés megszervezésében, a vízügyi igazgatási szervek kezelésében lévő állami csatornarendszernek nemcsak a védekezésben, de a megelőzési, hatósági tevékenységben is nagy fontossággal bír, hisz ezek együtt képezik a szerkezeti és nem szerkezeti elemeit magának a védekezésnek.

Dr. Priváczkiné rávilágított a csatorna- és árokrendszerek kiépítésének, a gravitációs elvezetést biztosító árkok, műtárgyak rendszeres szemléjének fontosságára, a felülvizsgálatok, a védekezési tervek, intézkedési tervek naprakészségének aktualitásaira, az oktatás, képzés, az ingatlan tulajdonosok együttműködésének koherens kapcsolatára, amelyek együttesen a sikeres védekezés zálogát képezhetik.

Az előadás végén a hallgatók kérdéseket tettek fel, hiszen kiemelt érdeklődésre tartott számot a csapadékvíz elvezető csatornák használatának szabályai, illetve a határvízi egyezmények hatása a határon átterjedő belvizekre.

A színvonalas, a hallgatók számára gyakorlati értékkel bíró előadást Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a Szakkollégium mentora köszöntötte és mutatta be az előadót, illetve zárta az előadást.