NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Együttműködési megállapodás megkötése az ÉVOSZ elnökével

2023. október 5-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Dr. Deli Gergely és az Építési Vállakozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke, Koji László aláírta a Katasztrófavédelmi Intézet szervezésében létrejött tűzvédelmi mérnöki képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodást. Az együttműködés alapja a tűzvédelmi mérnöki képzés keretében az ÉVOSZ tagszervezetek tűzvédelmi szakember utánpótlásának biztosítása, a tűzvédelemhez kapcsolódó K+F együttműködés.

Jelenleg Magyarországon egyedülállóan az NKE-RTK Katasztrófavédelmi Intézetének szervezésében 2022 szeptemberében indult a nyolcféléves tűzvédelmi mérnöki alapképzés a BMGE Építőmérnöki Kara oktatóinak részleges bevonásával. Az ÉVOSZ fő feladata a magyar építési vállalkozók hazai és nemzetközi érdekképviseletének ellátása, amelynek keretében többek között foglalkozik a felsőoktatási képzés ágazatot érintő fejlesztésével is. Az ÉVOSZ elhivatott a magyarországi építésgazdaságot egyre jelentősebben befolyásoló tűzvédelmi tervezői, kivitelezői, üzemeltetői, valamint felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri képzés fejlesztésében, ezzel összefüggésben az önálló felsőfokú tűzvédelmi mérnökképzés kiemelt támogatásában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az ÉVOSZ közötti jövőbeni együttműködés kiterjed a duális mérnöki képzési lehetőségek megteremtésére, a hallgatók szakmai gyakorlati tevékenységének ÉVOSZ tagszervezetek általi szakmai támogatására a képzési helyszínek biztosításával, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok és tapasztalatok magyarországi bevezetéséhez történő segítségnyújtásra. Fontos eleme a támogatásnak továbbá a tűzvédelmi mérnöki alapképzés szakmai feltételeinek erősítése, többek között hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekben való közös részvétellel, a tagszervezeti infrastrukturális háttér biztosításával.

Az együttműködés kölcsönös előnyöket tartalmaz az RTK Katasztrófavédelmi Intézetének tűzvédelmi mérnöki képzésében részt vevő hallgatók és az ÉVOSZ tagszervezetei számára.