NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Egyetemi tanári kinevezések a Sándor-palotában

Novák Katalin köztársasági elnök 123 egyetemi tanárnak adta át kinevezését. Elismerésben részesült Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, a Rendészettudományi Kar (RTK) Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője; Restás Ágoston ny. tűzoltó alezredes, az RTK Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének vezetője; Berek Tamás ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszékének vezetője; Schweiczer Gábor, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének oktatója, valamint Demeter Márton, az ÁNTK oktatója, a Tudománystratégiai Osztály vezetője.

Az NKE oktatási rektorhelyettese Christián László r. ddtb. jogász, az NKE Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője, több hazai felsőoktatási intézmény oktatója. Korábban dolgozott a Vám- és Pénzügyőrségen, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Az NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely alapító vezetője, a Magyar Rendészet főszerkesztője, több mint 150 publikáció szerzője. Christián László számos kitüntetés birtokosa, megannyi külföldi tanulmányúton vett részt az Egyesült Államoktól Kínáig. Fő kutatási területe a rendészet tárgykörében a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a 21. században.  

Restás Ágoston ny. tű. alezredes, az MTA Műszaki Tudományok Osztályának köztestületi tagja. Kutatási területei a katasztrófavédelem, a tűzoltóság erdőkben, vegetációban történő beavatkozási lehetőségeinek, oltás- és döntésmechanizmusainak, valamint a drónok felhasználási lehetőségeinek kutatása.

A HHK tanszékvezetője Berek Tamás ezredes biztonságtechnikai mérnök, a Magyar Hadtudományi Társaság Vegyivédelmi és környezetbiztonsági Szakosztály elnöke kutatási területe az ABV támogatás elmélete és gyakorlata, valamint az objektumvédelem komplex rendszereinek alkalmazhatósága.

Schweiczer Gábor jogász, az ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének oktatója, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területe az alkotmányjog (vallásszabadság, állam és egyház, közjog és szimbolika), közigazgatás- és alkotmányjog-tudomány története, valamint a jogi felsőoktatás története.

Demeter Márton, az NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszék oktatója, a Rektori Tanácsadó Iroda Tudománystratégiai Osztályának vezetője, a Corvinus Institute of Advanced Studies (CIAS) szenior kutatója, a Metrics & Media Lab társalapítója és kutatásvezetője. Kutatási területe a globális akadémiai tudástermelés folyamatainak kritikai és empirikus elemzése, a tudomány nemzetköziesítésének és hálózatosodásának vizsgálata, az akadémiai tőkeképzés és tőkefelhalmozás folyamatainak modellezése.

Egyetemi tanári címet az kaphat, aki rendelkezik doktori fokozattal, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, valamint az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.

A címet a köztársasági elnök adományozza, a kinevezésre a rektor, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság tehet javaslatot, amit a kulturális és innovációs miniszter terjeszt fel az államfőnek.

Szöveg: Sallai Zsófia

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem