NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

A köz szolgálatában – tanévnyitó 2023

Ünnepélyes keretek között szeptember 5-én megkezdte az idei tanévet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A tanévnyitó ünnepségen a hagyományoknak megfelelően fogadalmat tettek az elsőéves hallgatók, akik szalagot tűztek az egyetemi és a kari zászlókra. Az ünnepségen dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy főigazgató képviseletében Kecskeméti Dániel tűzoltó ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes vett részt. A Katasztrófavédelem képzéseire az idén csaknem kétszáz ember nyert felvételt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem szokványos felsőoktatási intézmény. Az itteni tanulmány az állam szolgálatának előszobája. Aki itt végez, az nemcsak szakmai pályát, de igazi hivatást is választ magának, és úgy dönt az életéről, hogy azt a közösség szolgálatába kívánja állítani” – fogalmazott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanévnyitó ünnepségén szeptember 5-én a Ludovika Arénában.

„Immár a 11. tanévnyitót ünnepeljük azóta, hogy a magyar felsőoktatás egyik legkiválóbb intézménye, a Ludovika Akadémia eszmei örökségét újjáélesztő Nemzeti Közszolgálati Egyetem megkezdte működését” – mutatott rá ünnepi beszédében Orbán Balázs. Az egyetem fenntartói jogainak gyakorlója elmondta: ez alatt a több mint egy évtized alatt elértük azt, hogy ami egykor csak egy hőn vágyott cél volt, az mára szinte már magától értetődő valósággá vált. „Az NKE feladata és célja is, hogy magasan képzett, önálló gondolkodásra és döntésre képes fiatalokat bocsásson állami szolgálatba, olyanokat, akik erősíteni tudják a magyar állam cselekvőképességét és segítik, hogy ellenállóbb legyen a külső és a belső kihívásokkal szemben. Ebben a feladatban minden itt végzett hallgatónak fontos szerep jut, legyen szó közigazgatásról, katasztrófavédelemről, vízgazdálkodásról, honvédelemről, rendvédelemről, vagy éppen a diplomáciáról” – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Hozzátette: az NKE kötelékében sokkal többről van szó, mint közigazgatási szakemberek képzéséről. „A ludovikás hagyományok újjáélesztése ugyanis egyenes következménye a kormány alapvető céljának, a nemzeti érdekeket védelmének. A nemzeti érdekek képviseletét pedig a kormány az állam, a közigazgatás intézményein keresztül látja el. Mindez olyan környezetben zajlik, ahol egyszerre kell szembenéznünk háborús fenyegetéssel, gazdasági válsággal, folyamatos migrációs veszéllyel és azzal, hogy az egész világ egy új, hidegháborús logika irányába mozdul, ami Magyarország számára természetesen nem kívánatos. Éppen ezért olyan tisztviselők kellenek, akik megértik, hogy hogyan alakul át a világ működése” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Előre jutni, feljebb jutni, akár a hivatali ranglétrán, akár a közszférában, különböző pozíciókban, csak tudás által lehet. Megszerzett, feldolgozott, átélt tudás által” – emelte ki köszöntőjében Deli Gergely. Az NKE rektora hozzátette: a hallgatók legfontosabb feladata az, hogy tudást szerezzenek, megszerezzék azokat a képességeket, kompetenciákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy helyt tudjanak majd állni szakmájukban és hivatásukban.

„Önök közül az fog gyorsabban előrejutni, magasabbra jutni, aki több könyvet olvas el az elkövetkezendő években – tette hozzá az NKE rektora, majd arról is beszélt, hogy a jelenlevő hallgatók egy idő után el fognak jutni arra a pontra, ahol már a könyvek nélkül kell megoldani a feladatokat. „Önök vezetők lesznek, sokan tisztek lesznek. Olyan helyzetekbe fognak kerülni, amikor már nem támaszkodhatnak arra a tudásra, amit nálunk megszereztek. Egyedül lesznek, magányosak lesznek, könyvek nélkül kell dönteniük. Csak akkor fognak jól dönteni, ha végigjárják a lépcsőfokokat, szorgalommal és alázattal, és ha elolvasták a könyveket, amelyeket oktatóik, nevelőik, tanáraik a kezünkbe adtak” – tanácsolta Deli Gergely.

Az NKE tudományos rektorhelyettese ünnepi beszédében külön köszöntötte a doktori képzésben résztvevőket. „Nagy örömünkre szolgál, hogy idén több mint nyolcvan százalékkal nőtt a doktori képzésre jelentkezők száma, ezáltal több mint száz elsőéves doktorandusz hallgató kezdte meg tanulmányait a doktori iskolákban négy nagy szakterületen: a közigazgatás-tudományban, a hadtudományban és katonai műszaki tudományokban, a rendészettudományokban, illetve a víztudományokban” – hangsúlyozta Kovács László dandártábornok. Hozzátette: tudomány nélkül nincs jövő. „Meggyőződésem, hogy a tudományon, a tudományokon át vezet az egyetlen út ahhoz, hogy egyetemünk és ezáltal Magyarország is megmaradjon, illetve sikeres legyen a közelebbi és a távolabbi jövőben” – fogalmazott. A klímaváltozás mindennapi hatásai és a szomszédunkban dúló háború pusztításai kapcsán Kovács László dandártábornok azt kérte a doktorandusz hallgatóktól, hogy maximális erőbedobással próbálják meg leküzdeni az előttük álló akadályokat, hogy eljuthassanak a tudományos fokozat kapujáig, amelyre büszkék lehetnek nemcsak ők, hanem az utánuk következő generáció is.

A tanévnyitó ünnepségen a hagyományoknak megfelelően fogadalmat tettek az elsőéves hallgatók, akik szalagot tűztek az egyetemi és a kari zászlókra.

A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának műsora után Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, az ORFK személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettese adta át az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) által alapított „Konstábler bot” elnevezésű vándordíjat Dudás Ferenc rendőr tisztjelöltnek, a Rendészettudományi Kar hallgatójának.

„Egyetemünkre az idén tizenhét százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly. 2406 elsőéves hallgató iratkozott be az NKE-re, a Víztudományi Kar pedig megduplázta hallgatói létszámát” – emelte ki Varga Réka pohárköszöntőjében. Az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának dékánja elmondta: háború dúl a szomszédban, ennek következtében mindenhol gazdasági megtorpanásnak lehetünk tanúi. A COVID-on túlesve, a klímaváltozás időszakában, egy labilis Európai Unió tagjaként olyan változásoknak vagyunk tanúi, amelyek alapvetően hatnak egyetemünkre is. „Intézményünk kötelessége, hogy ezekre a változásokra reagálni tudjon, és úgy vegye fel a fonalat, hogy erre a hallgatókat is felkészítse” – hangsúlyozta Varga Réka. Hozzátette: „kiemelt szempont az is, hogy gyakorlatorientált oktatást nyújtsunk hallgatóink számára és még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot azokkal a szervekkel, állami intézményekkel, akik számára az utánpótlást végezzük” – fogalmazott Varga Réka.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem