NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Az idei gólyatáborban is bemutatkozott a Katasztrófavédelmi Szakkollégium

Az egyetem és a karok vezetőivel is megismerkedhettek a felvételt nyert hallgatók a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2023-as Gólyatáborában. Számos programmal, ismeretterjesztő előadásokkal és tánccal is készültek a Hallgatói Önkormányzat szervezői valamint bemutatkozott a Katasztrófavédelmi Szakkollégium.

Augusztus 2. és 5. között rendezte meg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a VIII. NKE Gólyatáborát az Esély Alapítvány táborában, Tata városában, amelyen mintegy 500 hallgató ismerkedhet meg leendő szaktársaival és évfolyamtársaival. A rendezvény tájékoztató napján, augusztus 3-án az egyetemi és a kari vezetők kötetlen beszélgetéseken köszöntötték az újonnan felvett hallgatókat, és megismertették őket az egyetem adta lehetőségekkel.

Deli Gergely rektor nyitóbeszédében az NKE különleges és kivételes helyzetéről beszélt, valamint kiemelte az idei kiemelkedő és a magas színvonalat mutató jelentkezési számokat és ponthatárokat. A rektor rámutatott arra, hogy az egyetem különlegessége abban áll, hogy a hivatásrendek és a civil hallgatók esetében is elválaszthatatlan a szakmai hozzáértés az ember személyiségétől. Ennek okán megjegyezte, hogy az NKE nemcsak szaktudást ad, de emberségességre is tanít.

A Rendészettudományi Kar hallgatóinak Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a kar dékánja tartott ismertetőt az egyetemen és a karon folyó munkáról, a legfontosabb célkitűzésekről. Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Tűzvédelmi Mérnöki Tanszék mb. tanszékvezetője tájékoztatójában rámutatott arra, hogy a szakok és szakirányok közötti szakmai kapcsolat elmélyítése kiemelten fontos a Katasztrófavédelmi Intézeti élet szempontjából, de az egyetemi közösségéhez való tartozás is kiemelt jelentőségű a tanulmányi évek alatt.

A Gólyatáborban a Katasztrófavédelmi Szakkollégium bemutatkozója során szóba kerültek a szakkollégium céljai és lehetőségei a hallgatók számára. A Szakkollégiumot idén is kiemelten nagy érdeklődéssel fogadták az elsősök, hiszen több karról és más szakirányról is pozitív visszajelzések érkeztek és több jelentkezési kérelmet is jelentettek a vezetőség számára. A beszélgetések során a fiatal hallgatóknak lehetőségük volt az általuk választott szak és választott szakirányok megismerésére is, valamint megismerkedhettek a jelenlévő szakkollégium tagokkal. Izgalmas élményt nyújtott a szervezők által kialakított katasztrófavédelmi alapismereteket tartalmazó játékos kvízjáték, amelyet rengetegen töltöttek ki a tábor alatt.

A rendezvényen a szakkollégium elnöke Süle Zsombor, valamint Kovács Dóra és Füle Gergő II. évfolyamos továbbá Bari Debóra III. évfolyamos tűzoltó tisztjelöltek vettek részt.

A gólyatábornak köszönhetően a részt vevő hallgatók nemcsak számos új csoporttársukat ismerhették meg, hanem új barátokat szerezhettek, valamint olyan élményekkel is gazdagodtak, amelyek egész hallgatói életüket méltó módon megalapozták.

Fotó: Szilágyi Dénes és KSZK

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem