NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Megrendezték a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán rendezték meg április 18-20. között a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióját. A háromnapos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara szervezte.

A tudományos rendezvényre százkilencvenegy versenyző nevezett, akiket a konferencia szervezőbizottsága és a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság húsz tagozatba sorolt. A versenyzők pályamunkáit független zsűri bírálta és értékelte. A konferenciát április 18-án ünnepélyes keretek között az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, dr. Weiszburg Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, dr. Christián László r. dandártábornok és a Rendészettudományi Kar dékánja, dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy nyitotta meg.

Április 19-én az elmúlt két évben a kari tudományos diákköri konferenciákon jól szerepelt alap- és mesterképzésben résztvevő aktív és volt hallgatók mutatták be kutatási eredményeiket, köztük voltak a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói is. A versenyzők a katasztrófavédelem szakterületeihez tartozóan összesen harminc dolgozatot adtak elő az iparbiztonság, a katasztrófavédelmi műveleti, valamint a tűzvédelem és mentésirányítás tagozat ülésén. Az egész napos programok során az intézet hallgatói szóban ismertették írásbeli pályaművüket, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről. 

A megméretést követően az ünnepélyes eredményhirdetést április 20-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent László kápolnájában tartották meg. Iparbiztonság tagozatban első helyezést ért el Dévényi Petra, a második helyen Végső Alexandra, míg harmadik helyen Kereskényi Margit végzett. Katasztrófavédelmi műveleti tagozatban Zsarnai Zoé bizonyult a legjobbnak, a második helyre Dániel Zoltán futott be, a harmadik legjobbként pedig Kiss Kata végzett. Tűzvédelem és mentésirányítás tagozatban az első helyen Trencsényi Dániel Lajos végzett, míg a második hely Holczer Kristóf Gyulát illette, a harmadik helyen pedig Valek Levente végzett.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a katasztrófavédelem szakos hallgatók tagozataiban – kiemelkedő pályamunkája elismeréseként – különdíjban részesítette Kiss Noémit, illetve konzulensének, dr. Dobor József tű. alezredesnek a hallgató felkészítésében nyújtott kiemelkedő témavezetői tevékenységéért oklevelet adományozott. Kiss Noémi egyben a konferencia Katasztrófavédelmi Műveleti tagozatának különdíjasa is lett.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke, dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok által felajánlott jutalmat és az Iparbiztonság tagozat különdíját Móritz Sándor kapta. Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke által a katasztrófavédelem és polgári védelem témakörben írt pályamunkájáért Jagarics Dórának ítéltek oda jutalmat, aki egyben a tagozat egyik különdíjasa is lett.

A Belügyminisztérium által felajánlott jutalmat Dévényi Petra nyerte el. A Magyar Tűzoltó Szövetség által felajánlott jutalmakat Trencsényi Dániel, Holczer Kristóf Gyula és Valek Levente kapta. A Védelmi Információs és Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány elnökének jutalmát Szenes Eszter Zsófia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója, a BM HEROS Zrt. által felajánlott jutalmat pedig a Tűzvédelem és Mentésirányítás Tagozat két különdíjasa, Kovács Máté és Stocker Balázs nyerte el. 

A következő, 2025 tavaszán megrendezendő 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezésének jogát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara kapta. Azon már az idei őszi kari tudományos diákköri konferencia katasztrófavédelem alap-, és mesterképzésben tanuló hallgatói is indulhatnak.

Fotó: Szőke Péter r.a.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság