NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Megtartotta éves közgyűlését a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata

2023. március 08-án a Katasztrófavédelmi Intézet tanácstermében az Alapszabálynak megfelelően megtartotta éves küldött közgyűlését a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, amelyen részt vett Prof. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a MRTT Főtitkára is. A rendezvény különlegességét az is megalapozta, hogy a tagoknak volt lehetőségük online módon is bekapcsolódni a rendezvénybe.

Elsőként Dr. Vass Gyula ny. tű. ezredes, az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozatának elnöke köszöntötte a közgyűlésen személyesen és az online térben megjelent résztvevőket. Miután az előzetesen írásban megküldött napirendi pontokat és a jegyzőkönyv vezetőjét a tagok elfogadták, elsőként felkérte a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkárát, Dr. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy urat köszöntőjének megtartására.

A Főtitkár nyitó beszédében összegezte a Magyar Rendészettudományi Társaság 2022. évi főbb eseményeit, konferenciáit, a Társaság tagjainak pályázati eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a Covid-19 világjárvány miatt, az elmúlt év sok szempontból rendhagyó és nehéz volt a Társaság tevékenységének szempontjából és visszaemlékezett az elhunyt tagtársakra is. Hozzászólásában megköszönte a Katasztrófavédelmi Tagozat 2022. évi munkáját, amelyet kiemelkedőnek nevezett és sok sikert kívánt a 2023. évre tervezett rendezvények és programok teljesítéséhez.

Ezt követően Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, mint az RTK Katasztrófavédelmi Intézet megbízott vezetője köszöntőjében megerősítette, hogy a Katasztrófavédelmi Intézet az MRTT Katasztrófavédelmi tagozattal szoros együttműködésben biztosítja a katasztrófavédelem szakterületeinek tudományos alapokra épülő fejlesztéséhez a szellemi kutatóműhelyt és az ahhoz kapcsolódó tudományos tevékenységet. Egyben támogatásáról biztosította a tagozatot a Katasztrófavédelmi Intézet vezetése részéről.

Vass Gyula az előzetesen megküldött napirendi pontoknak megfelelően a Tagozat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójában többek között kiemelte azt a két nemzetközi konferenciának a sikeres megszervezését, amelyeken jelentős volt a hazai és a külföldi oktatók és kutatók részvétele. Beszédében tájékoztatta a jelenlévőket a Tagozat tagjai által végzett nemzetközi és hallgatói tehetséggondozási tevékenység eredményeiről. Kiemelte, hogy a Katasztrófavédelmi Tagozat tudományos bázisának alapját elsődlegesen a Katasztrófavédelmi Intézet oktatói adják, amely biztosítja az Intézetben folyó magas szakmai színvonalú oktatási és kutatási tevékenységet. Köszönetét fejezte ki a 2022. évi munkaterv sikeres végrehajtásában résztvevő tagozati tagoknak és az MRTT elnökségének a Tagozat támogatásáért. Ezt követően a 2023. évi munkaterv részleteit osztotta meg a résztvevőkkel.

Majd az elnök felkérte Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredest, a tagozat Iparbiztonsági szakcsoportjának vezetőjét a katasztrófavédelemhez kapcsolódó doktori képzés 2022. évi tapasztalatainak, eredményeinek ismertetésére. Az ezredes többek között elmondta, hogy az elmúlt évben is a katasztrófavédelmi kutatási területen kutatást folytató hallgatók száma a Katonai Műszaki Doktori Iskolában doktori tanulmányaikat folytatóknak az egyharmadát teszik ki, ami jelentősnek tekinthető.

A napirendi pontoknak megfelelően Dr. Ambrusz József tű. ezredes, a Tagozat Polgári védelmi szakcsoportjának vezetője beszámolt a Katasztrófavédelmi Szakkollégium 2022. évi munkájáról és eredményeiről. Mindkét szakcsoportvezető kifejezte köszönetét az Intézet vezetőinek és oktatóinak, amiért támogatták a hallgatók doktori tanulmányait és a tudományos munkáját, így a doktori képzés és a szakkollégium eredményeihez is hozzájárultak.

Végezetül a Tagozat elnöke bezárta a közgyűlést, majd Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok a jelenlévő hölgyeket nőnap alkalmából a Katasztrófavédelmi Intézet férfi kollégáinak nevében virággal köszöntötte.

Fotó: NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet

Szöveg: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság