NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Kulcsszokások és azok hatásai a kiképzésben

Muhoray Róbert a Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza folytatta a Katasztrófavédelmi Szakkollégium keretein belüli előadássorozatot, kutatási témájával összefüggésben „A kiképzés során elsajátítandó szokások és hatásuk a Katasztrófavédelemnél” címmel.

Elsőként az egyetemi hallgatókra illetve a hivatásos állomány tagjaira is jellemző szokáshurok felépítése, a kulcsszokások mindennapi életben kifejtett hasznos és káros hatásai kerültek bemutatásra, mivel az egyén sokszor gondolkodás nélkül hajtja végre az adott tevékenységet. Az előadó szerint ezért fontos a kiképzés során begyakorolni, illetve azt követően is rendszeresen ismételni a tűzoltási, mentési, polgári védelmi gyakorlati teendőket, hogy bevetési helyzetben is sokk hatástól mentesen tudják végrehajtani feladatukat az állomány tagjai.

Az előadó példákkal igazolva kitért arra is, hogy a környezeti hatások (család, iskola, barátok, közösségi média, stb.) nagymértékben befolyásolják az egyén gondolkodásmódját, életszemléletét, szociális kapcsolatait, munkához történő viszonyulását. Kiemelte, hogy a katasztrófavédelem hivatásos állományának a sikere nagymértékben azon is múlik, milyen akarati tényezőkkel tudnak csapatban együtt dolgozni, egymást támogatva az előírásoknak és szabályzatoknak megfelelően a feladataikat összehangoltan elvégezni. Az előadáson részt vett a Rendvédelmi Tagozat katasztrófavédelem alapszakon tanuló tisztjelöltjeiért felelős kiképzője.