NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Alaki szemle a Katasztrófavédelmi Intézetnél

Az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelem alapszakon tanuló tisztjelölt hallgatóinak alaki szemléje december 06-án zajlott le mindhárom évfolyam részére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, kollégium épülete mögötti alakulótéren.

A szemle kiterjedt az állomány öltözetének, egyéni ápoltságának, különös tekintettel a hallgatói ruházat rendeltetésszerű használatára, tisztaságára, egységes, az évszaknak megfelelő viseletére, a meghatározott normák hallgatói ismeretére. Az alaki szemlén a szolgálati érintkezések során használt mindennapi alaki fogások és mozdulatokon kívül díszmenetet is végrehajtottak a hallgatók.

A szemlén az RTK Rendvédelmi Tagozat parancsnoka dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, mesteroktató és parancsnokhelyettese Lőrincz Kornél r. alezredes, továbbá Horváth Zoltán tű. őrnagy a rendvédelmi tagozat kiképzője, valamint Almási Csaba tű. őrnagy és Dr. Nováky Mónika tű. alezredes osztályfőnökök vettek részt.

Tisztjelölt szemléjének elöljárója, Dr. Ambrusz József tű. ezredes, mb. intézetvezető a szemle értékelése során hangsúlyozta a folyamatos gyakorlás fontosságát, a viselkedési formák elsajátításának, az alaki foglalkozások jelentőségét, összetartó erejét.