NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Summa Cum laude doktori PhD védés a Katasztrófavédelem kutatási szakterületén

Summa cum laude minősítéssel védte meg „A magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi rendszer lakossági tájékoztatási tevékenységének kutatása és fejlesztése” című doktori disszertációját Barta Ágnes a Magyar Vöröskereszt kommunikációs vezetője, a Katonai Műszaki Doktori Iskola katasztrófavédelem kutatási szakterület doktorjelöltje.

Barta Ágnes elmélyülten tekintette át a mai modern katasztrófavédelem kommunikációs feladatait, a korszerűsítés, a hatékonyabb tájékoztatás megvalósításának lehetőségeit. A tudományos munka nemzetközi kitekintésében segítségére volt az időközben Brüsszelben eltöltött NATO szakdiplomatai tevékenység, de korábbi katasztrófavédelmi kommunikációs szakterületen szerzett sok éves gyakorlati tapasztalata is.

Az általa választott téma teljes mértékben megfelelt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolája által akkreditált kutatási programoknak, a kutatott szakterület reális igényeinek. Munkájával Barta Ágnes a tudomány szorgos művelőjévé vált. Elmondható, hogy disszertációja kidolgozásával, tudományos tézisei megfogalmazásával új utat mutatott a katasztrófavédelmi kommunikáció sűrűjében.

Témavezetője Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár köszönetet mondott az RTK Katasztrófavédelmi Intézet vezetőinek, egyetemi oktatóinak, akik a Katonai Műszaki Doktori Iskolában a kutatási szakterület legtöbb tantárgyát oktatták a doktorandusznak, segítették munkáját.  Köszönet mondott a Doktori Bíráló Bizottság korrekt bírálatáért, élén Professzor Emeritus Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy úrral.

A jelölt prezentációja és a bírálói, illetve bizottsági kérdésekre adott válasza méltó volt ahhoz a színvonalhoz, amelyet Ágnestől megszokhattunk. Alapos, elmélyült szakmai tudást, a szakirodalom értő ismeretét, a kutatás iránti rendkívül elkötelezett vita- és meggyőző készséget mutatott. Örvendetes volt hallani a nyílt vitában felszólaló Kardos István úrnak, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójának támogató hozzászólását a jelölt által kidolgozott korszerű veszélyhelyzeti tájékoztatás fontosságáról, hiszen a katasztrófavédelem mellett a Vöröskereszt is részt vesz a lakosságot érintő veszélyek csökkentésében, az azokra történő felkészítés és felkészülésben, a válaszadás, a károk azonnali és hosszú távú enyhítésében.