NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

RTK Kari nap a rendőrtisztképzés 100 éve jegyében

A Kari nap a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium Aulájában koszorúzással vette kezdetét. Ezt követte az ünnepélyes állománygyűlés az Oktatási Központ Magyary Zoltán termében, amelyen a Kar több hallgatója színvonalas, zenés irodalmi emlékműsort adott elő. A rendezvényen megjelent Deli Gergely egyetemi tanár, az Egyetem rektora, Zsinka András ny. r. altábornagy, a Belügyminisztérium Személyügyi helyettes államtitkára, Boda József ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagy, a Fenntartói Testületben a Belügyminisztérium képviselője, valamint Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője. Deli Gergely rektor rövid köszöntő beszédében a Rendészettudományi Kar munkatársait, hallgatóit jellemző erények között kiemelte a kemény munkát, a közösségformálást, a nemes hagyományok ápolását, gazdagítását, a bajtársiasságot, a szolgálatot, ami a legnagyobb érték. A Kar hallgatóit a viszonylag rövid képzési idő alatt rátermett tisztté készíti fel, miközben a tisztjelöltek már tanulmányaik alatt is, például az elmúlt Covid időszak vezénylései idején tisztek munkáját végezték teljes értékű rátermettségükkel. A belügyminiszter által a Karnak adományozott zászló is ezt, a valódi érték- és hagyományteremtő közösséget ismeri el.

Zsinka András ny. altábornagy hangsúlyozta a Karon felkészített rendvédelmi tisztek magas szakmai felkészültségét, empatikus jogalkalmazó minőségét, akik szolgálatuk során emberarcú, nyitott rendvédelmet sugároznak a társadalom felé. A jövő irányait kijelölve elmondta: elérendő cél, hogy rendészeti felsőoktatásunk emelkedjen az európai mintaképzés szintjére. Ehhez fontos a jelenlegi tananyagok digitálissá alakítása, de a hallgatók nevelése is kulcsfontosságú, a tudományos tevékenységre ösztönzésükkel együtt. Mindezekben a Belügyminisztérium partneri együttműködésére a jövőben is számíthat a Kar – szögezte le végezetül. 

Boda vezérőrnagy kutatási eredményekre épített rendhagyó történeti visszatekintésben idézte fel az 1922. november 22-én elkezdődött rendőrtisztviselői tanfolyamtól napjainkig tartó rendészet/rendvédelem-történeti főbb eseményeket.

A továbbiakban Pallo József bv. ezredes, volt tudományos dékánhelyettes mutatta be az idén 70 éves Belügyi Szemlének a Kar oktatói anyagaiból összeállított októberi különszámának tanulmányait, megköszönve a szerkesztőségnek ezt a lehetőséget. Őt Kovács Gábor dékán beszéde követte, aki mindenekelőtt megköszönte a belügyminiszter által adományozott emlékzászlót. Röviden felidézte a Kar közelmúltjának jelentősebb történéseit, majd a jelenről szólva elmondta, hogy az RTK működéséhez minden rendelkezésre áll, ennek ellentételezésére pedig a tizenhat hónapos dékánsága elején megfogalmazott minőségek: szakmaiság, minőség, hatékonyság és közösségépítés szerint folytatja a továbbiakban is tevékenységét. A jövő a megszorítások miatt borúsnak látszik, de közös feladatmegoldással ezen az időszakon is sikerül túljutni. Megemlítette a Karon lezajlott szervezeti változást, és a 2023 tavaszára tervezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Végezetül dékáni elismeréseket adott át Dr. Borszéki Judit Magdolna, Dr. Teknős László tű. százados, Dr. Kovács Sándor, Natchevné Geiszler Zsuzsanna Gabriella, Gájer Judit, Vájlok László r. alezredes, Dr. Pallo József bv. ezredes részére, illetve Szekér Anna, Laczkó Bernadett, Molnár Kristóf, Fenyvesi Dávid, Koprivanecz Milán, Takács Gergely János, Lábas Violetta, Keczán Luca, Czeglédi Bence hallgatók számára, és köszöntötte Dr. Varga János ny. hőr. ezredest 70. születésnapja alkalmából. 

Az ünnepség délelőtti részének zárásaként a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke, Korinek László egyetemi tanár, akadémikus, Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanárnak és Finszter Géza ny. r. ezredes, egyetemi tanárnak, az MTA doktorának egy-egy Életműdíjat adott át, megköszönve kiemelkedő, magas színvonalú, értékteremtő szakmai és tudományos munkásságukat, fáradhatatlan elhivatottságukat, több évtizeden keresztül végzett példamutató tevékenységüket.

Az ünnepség délutáni része tudományos konferenciával folytatódott, amelynek keretében először Sallai János r. ezredes, tanszékvezető adott elő „100 éves a rendészeti tisztviselő szaktanfolyam” címmel, majd Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy fejtette ki álláspontját „A rendészeti tisztképzés paradigmái” témában. A nap ünnepi rendezvényeit a Kar Professzori Szalonjának tanácskozása zárta.


Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál

FORRÁS: NKE Rendészettudományi Kar