NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Elismeréseket adott át az RTK dékánja

Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán elismeréseket adott át a Karon megrendezett tanszékvezetői értekezleten azon munkatársak részére, akik belügyi, vagy rendvédelmi szerveknél alkalmazási jogviszonyban töltött eredményes tevékenységük elismeréséül, illetve országos rendőrfőkapitány által adományozott dicséretben és jutalomban részesültek.

A rendvédelmi szerveknél 40 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes dicséretben és jutalomban részesítette Deák József r. alezredest, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék adjunktusát.

A rendvédelmi szerveknél 30 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes dicséretben és jutalomban részesítette Berei Róbert r. alezredest, a Kriminológiai Tanszék tanársegédjét, valamint Magyarország Belügyminisztere a rendőrség hivatásos állományában töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül szolgálati jelet adományozott számára.

Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán 60. születésnapja alkalmából köszöntötte Szendi Antal püőr. ezredest, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék mesteroktatóját, kerek születésnapja alkalmából Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredest, a Diószegi Utcai Kollégium kollégiumvezetőjét és a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék adjunktusát, valamint Fekete Mártát, a Rendészeti Magatartástudományi Tanszék tanársegédjét.

Elismerő oklevélben részesítette nyugdíjba vonulása alkalmából Radnóti Erikát, a Hanns-Seidel Alapítvány egykori projektasszisztensét a Rendészettudományi Karon nyújtott kiemelkedő oktató, nevelő, tudományos tevékenysége elismeréseként.

Elismerő oklevélben részesítette Vass Gyula tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Intézet nyugállományba vonult vezetőjét, a Kar, valamint az Intézet érdekében végzett, magas színvonalú oktatói, vezetői, szakmai tevékenysége elismeréséül. 

 

Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes, Dékáni Hivatal

Fotó: Bodó Pál

Forrás: NKE Rendészettudományi Kar