Rendészet, tudomány, innováció

A Magyar Tudomány Ünnepe, az MTA programsorozata keretében a Rendészettudományi Kar – együttműködésben a Magyar Rendészettudományi Társasággal – „Rendészet, tudomány, innováció” címmel konferenciát rendezett, melyen az előadók három szekcióban adhattak számot kutatási eredményeikről.

A Tudomány szekció levezető elnöke, Mátyás Szabolcs r. őrnagy megnyitó gondolataiban felidézte 1825. november 3-át, amikor Széchenyi felajánlotta egy évi jövedelmét egy tudóstársaság létrehozására, majd hozzátette, hogy nekünk a tudományért a konferencia napján csak az időnket kell felajánlani.

„A pandémia pozitívumai a nemzetközi bűnügyi és igazságügyi együttműködésben” című előadásában Nagy Ivett doktoranduszhallgató fogalmazta meg kutatási eredményeit. Elmondta, hogy két évvel ezelőtt „sejtszerűvé” vált a szervezett bűnözés, majd számba vette a pandémia ideje alatt bekövetezett változásokat: 2020 tavaszát követően a bűncselekmények elkövetési helye az online tér lett, melyre a kábítószer kereskedők reagáltak a leggyorsabban. Ebben az időszakban megtörtént a digitális platformok még hatékonyabb kihasználása is.

Vajkai Edina Ildikó r. százados „Biztonság – Tudomány – Migráció” címmel a biztonságpolitikai kérdések helyéről és szerepéről beszélt, a humanitárius együttműködés fontosságát hangsúlyozta, majd számba vette a nemzetközi migráció kialakulásával, a fennmaradásával és biztonsági hatásaival összefüggő elméleteket. A migráció katonai, társadalmi, környezeti, gazdasági és politikai hatásait osztotta meg a jelenlévőkkel az előadó, kiemelve, hogy a migráció erőteljesen biztonságiasított kérdés. 
    
A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék életében a tehetséggondozás fontos szerepet tölt be, ezért úgy döntöttek a tanszéki kollégák, hogy a tudományos konferencián lehetőséget biztosítanak a hallgatóik számára is előadás tartására. Így Lippai Zsolt r. alezredes három tanítványával együtt tartotta meg „Személyvédelem, sportrendezvénybiztosítás és biztonságtudatosság, avagy szemelvények a Kari Tudományos Diákkör Magánbiztonsági Szekciójának dolgozataiból” című előadását, melyben elhangzott, hogy 90261 személy- és vagyonőri igazolvány került kiadásra és 5919 cég rendelkezik működési engedéllyel. Keczán Luca a kiemelt sportrendezvény biztosításáról fogalmazta meg gondolatait, Komlósi Balázs a személyvédelmi tevékenységről beszélt kiemelt sportendezvény helyszínén, Kajdi Martin pedig a biztonságtudatosság szerepéről értekezett a magánbiztonságban.

Teknős László tűzoltó százados „Az ÜHG kibocsátás-csökkentést támogató műszaki-technológiai lehetőségek” címmel tartott előadást, melynek során számba vette a katasztrófavédelem műszaki-gazdasági fejlesztéseit is. Elhangzott, hogy 2019-ben 64,4 millió tonna szén-dioxid kibocsátása valósult meg.  A nemzetközi klímapolitikáról is elmondta gondolatait az előadó, az ENSZ 26. klímakonferenciáján 80 ország írta alá a metánkibocsátás csökkentésére vonatkozó globális célkitűzést. Ebben az évtizedben 30 százalékos csökkentést szeretnének elérni. A fő cél az, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása az Európai Unióban. Végezetül ebben a szekcióban „A kommunikáció szerepéről az Adó- és Vámhatóságnál” címmel sok érdekes információt hallhattak a jelenlévők Suba László pénzügyőr alezredestől.

Az Innováció szekció levezető elnökeként Tihanyi Miklós r. alezredes működött közre, melyen az alábbi témákban hangzottak el értékes előadások:
Információtechnológiai fejlesztések az ukrán válsággal összefüggő menekültügyi eljárásokban; Innovatív technológiák a büntetés-végrehajtási szervezetnél; Metaverzum, az Ál-világ; A bűnügyi elemzés új aspektusai; A csökkentett paraméteres biometrikus azonosítás és hitelesítés rendészeti alkalmazása. A szekcióban színvonalas előadást tartott Trencsényi Dániel tűzoltó tisztjelölt hallgató, aki a tűzoltósági vonulási idő technikai rövidítésének modelljét mutatta be Miskolcra vonatkozóen.

A Rendészet szekcióban az alábbi témákban mutatták be a kutatók a tudományos eredményeiket:
Az állampolgársági igazgatás rendészeti tényezői; A magánbiztonsági szektor kialakulása és működése Kelet-Ázsiában; A Helsinki Záróokmány hatása a magyar kémelhárítás feladatrendszerére; A rendészeti igazgatás egyes aspektusai a különleges jogrendben; Megújuló büntetés-végrehajtás és annak hatása a tisztképzésre. Az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet részéről szakmailag igényes előadást tartott Veresné Rauscher Judit tanársegéd, a "Tűzvédelmi szimulációk felhasználási lehetőségei a tűzvédelmi és más rendészeti területeken" címmel. 

A tanácskozás levezető elnöke Buzás Gábor r. ezredes, tanszékvezető volt.


Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes / Teknős László

Fotó: Bodó Pál

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar