NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Kiemelkedő eredményeket értek el Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán idén ősszel is megrendezésre került az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, amelynek hét tagozatában összesen ötven pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói is.

A tudományos munkát készítő hallgatók november 7-én adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói a katasztrófavédelmi tagozatban, – összesen kilenc pályamunkában – a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről.

A megmérettetést követően, november 14-én került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. A résztvevőket Dr. Pallo József bv. ezredes tudományos dékánhelyettes és Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes oktatási dékánhelyettes köszöntötte a Kar dékánja, Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy képviseletében.

A katasztrófavédelmi tagozatban első helyezést ért el Kovács Máté tű. őrmester (témavezetője: Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy). A második helyen Stocker Balázs tű. zászlós (témavezetője: Dr. Bodnár László tű. százados) végzett, míg a harmadik legjobbnak pedig Jagarics Dóra tű. tisztjelölt (témavezetője: Horváth Zoltán tű. őrnagy) bizonyult.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, Dr. Csikány Tamás dandártábornok által felajánlott különdíjban részesült Végső Alexandra tű. tisztjelölt hallgató.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes által felajánlott különdíjat Csonka Péter r. főtörzszászlós vehette át.

A katasztrófavédelem szakos hallgatók kiemelkedő pályamunkájának elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy által felajánlott különdíjat Ördög István tű. ezredes, az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője adta át Kiss Noémi tű. főhadnagy részére, illetve főigazgatói elismerő oklevélben részesült konzulense, Dr. Dobor József tű. alezredes is.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége által felajánlott különdíjat kiemelkedő pályamunkáért Kiss Kata őrmester nyerte el.

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó Lajos által felajánlott különdíjakat Borbély Veronika tű. tisztjelölt és Józsa Máté tű. tisztjelölt érdemelte ki.

A pályamunkát benyújtó katasztrófavédelem szakos hallgatók, mind a kilencen részt vehetnek majd a 2023 tavaszán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar által megrendezésre kerülő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.

Szöveg: Horváth Hermina tű. őrnagy

Fotó: Bodó Pál