NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Betöltötte 65. életévét a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetőjének hatvanötödik életévének betöltése vezetői változást hozott a Katasztrófavédelmi Intézet élén. November 04-én állománygyűlés keretében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humánszolgálatának vezetői és a Rendészettudományi Kar dékánja méltatták az Intézetvezető eddig végzett munkáját.

Az állománygyűlésen Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja, valamint Vietórisz Ágnes tű. ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humánszolgálat vezetője és Ördög István tű. ezredes, a BM OKF Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vezetője tájékoztatta a személyi állományt az intézetvezetői megbízás változásáról. 

Elsőként Vietórisz ezredes ismertette a személyeket érintő változásokat. A 65. életévét betöltő Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes helyét ideiglenesen megbízottként Dr. Ambrusz József egyetemi docens, a Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék tanszékvezetője veszi át, valamint hogy a Tűzvédelmi Mérnöki Tanszék tanszékvezetői beosztását megbízással Dr. Érces Gergő tű. őrnagy, adjunktus látja el. Szolgálatvezető asszony megköszönte Vass Gyula tűzoltó ezredesnek az eddigi vezetői beosztásban végzett munkát. Kiemelte, hogy az elmúlt években az Intézet jelentősen tudott fejlődni mind oktatási, mind pedig szervezeti oldalról. Rámutatott arra is, hogy a hivatásos szolgálati életpálya természetes velejárója a vezetői változás, amely elkötelezettséget jelent mindenki számára. 

Ezt követően Dékán úr beszédében felidézte az elmúlt esztendők főbb szervezeti változásait és minőségi eredményként ítélte meg a Katasztrófavédelmi Intézet Kari jelenlétét. Elmondta, hogy Vass Gyula továbbra is részt vesz az NKE életében, hiszen tervei szerint a tűzvédelmi műszaki területen és a doktori képzés területén fog tovább tevékenykedni. Gratulált a leköszönő intézetvezetőnek és további szakmai sikereket kívánt.     

A leköszönő intézetvezető beszédében megemlékezett az eltöltött évekről és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, ezzel együtt az oktatási intézmény folyamatosan megújuló kihívásairól és eredményeiről.

Dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője, habilitált egyetemi docenseként húsz éves felsőoktatási tapasztalatra tett szert az egyetemen és jogelőd intézményeinél, amelyhez hozzájárult az elmúlt öt év intézetvezetői, oktatói és kutatói tevékenysége is. Ezredes úr kitartó, szorgalmas és magas szakmai színvonalú oktatási, oktatásszervezési és tudományos munkájával jelentős eredményeket ért el a Kar és az Intézet oktatási portfóliójának fejlesztésében és az ahhoz kapcsolódó szervezetépítésben. Nevéhez fűződik a tűzvédelmi mérnök alapképzési szak létesítésével és indításával kapcsolatos munkálatok vezetése, valamint az intézet kapcsolódó két szaktanszékkel történő bővítése. Az irányításával valósult meg a kritikusinfrastruktúra védelmi szakirányú továbbképzési szakon folyó oktatás elindítása. Nevéhez kötődik a tudományos kutatás támogatása érdekében a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozatának és a Katasztrófavédelmi Szakkollégiumnak a létrehozása, illetve az intézeti oktatói kiválóság fejlesztésének eredményei is.  

„Jó érzéssel távozom az intézetvezetői posztról, hiszen a vállalt feladataimat teljesítettem és azt érzem, hogy ezt az öt és féléves munkát az Egyetem és a BM OKF is elismerte”- fogalmazott Vass Gyula, aki köszönetet mondott a támogatásért. 

Az újonnan megbízott intézetvezető beszédében megköszönte mindkét szervezetnek a bizalmat és céljaként fogalmazta meg, hogy szakmai alázattal vigye tovább azt a szellemiséget, amit az Intézet képvisel és képviselt az elmúlt években.