NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Gólyatáborban is bemutatkozott a Katasztrófavédelmi Szakkollégium

A leendő első évfolyamos hallgatók tiszteletére idén hetedik alkalommal rendezte meg Gólyatáborát augusztus első hetében Tatán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol az intézmény és a karok vezetőivel is megismerkedhettek a felvételt nyertek. Az eseményen számos programmal, ismeretterjesztő előadásokkal és tánccal is készültek az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata valamint a szakkollégiumok szervezői.

A Rendészettudományi Kar hallgatóinak Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a kar dékánja tartott ismertetőt az egyetemen és a karon folyó munkáról, a legfontosabb célkitűzésekről.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője idén is meglátogatta a leendő elsőéveseket, tájékoztatójában rámutatott arra, hogy a szakok és szakirányok közötti szakmai kapcsolat elmélyítése kiemelten fontos az Intézeti élet szempontjából, de az egyetemi közösségéhez való tartozás is kiemelt jelentőségű a tanulmányi évek alatt. Intézetvezető beszélt az új tűzvédelmi mérnöki szak specialitásairól is.

A Gólyatáborban a Katasztrófavédelmi Szakkollégium bemutatkozója során szóba kerültek a szakkollégium céljai és lehetőségei a hallgatók számára. A Szakkollégiumot idén is kiemelten nagy érdeklődéssel fogadták az elsősök, hiszen több karról és más szakirányról is pozitív visszajelzések érkeztek és több jelentkezési kérelmet is jelentettek a vezetőség számára. A beszélgetések során a fiatal hallgatóknak lehetőségük volt az általuk választott szak és választott szakirányok megismerésére is, valamint megismerkedhettek a jelenlévő szakkollégium tagokkal. Izgalmas élményt nyújtott a szervezők által kialakított katasztrófavédelmi alapismereteket tartalmazó játékos kvízjáték, amelyet rengetegen töltöttek ki a tábor alatt. A rendezvényen a szakkollégium elnöke Végső Alexandra III. évfolyamos, Bognár Eszter, Bari Debóra, Szarvas Bianka II. évfolyamos valamint az NKE EHÖK képviseletében a Katasztrófavédelmi Szakkollégium alelnöke Trencsényi Dániel Lajos III. évfolyamos tűzoltó tisztjelöltek vettek részt.

A gólyatábornak köszönhetően a részt vevő hallgatók nemcsak számos új csoporttársukat ismerhették meg, hanem új barátokat szerezhettek, valamint olyan élményekkel is gazdagodtak, amelyek egész hallgatói életüket méltó módon megalapozták.