NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Megjelent a Studia Doctorandorum Alumnae-válogatás legújabb kötete

A Doktoranduszok Országos Szövetség, Alumni Osztályának szervezésében 2022. július 25-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerzőinek közreműködésével mutatta be a „Studia Doctorandorum Alumnae-Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból” c. doktori munkák válogatás kiadványának immár hetedik évfolyamának kötetét. A két kötetes könyvben öt volt doktorandusz doktori disszertációjának monográfiája kapott helyet.

Az egyedi kötésben megjelent válogatás tematikusan foglalkozik a katasztrófavédelmi műveleti terület aktualitásával, hiszen hazánk az elmúlt időszakban több olyan, a katasztrófavédelem rendszerét érintő nemzetközi szintű kihívással is találkozott, amelynek hatásai máig jelen vannak. A válaszok megtalálásához nemcsak a hazai, de a nemzetközi jó gyakorlatok és módszerek feltérképezésére, az érintett szakirodalom széleskörű feldolgozására is szükség van.

Dr. Szabó Csaba r. alezredes, felelős szerkesztő, a DOSZ Alumni Osztály elnöke, a kötet alapító szerkesztője a kötet megjelenésével elmondta, hogy a mai változó világban egyre nagyobb igény mutatkozik a valós, kézzelfogható tudományos eredmények közzétételére. Mint fogalmazott, külön öröm, hogy egy olyan kötet kerülhetett kiadásra, amely mind tartalmában, mind egyedi formájában és szerzőit tekintve is különleges értéket képvisel a tudományos műveket közreadó kötetek között.

Az elmúlt hat évben 37 doktori munka került kiadásra, 37 szerző tollából, akik sikeresen védték meg doktori értékezésüket. A Studia Doctorandorum Alumnae azon célból került életre hívásra 2016-ban, hogy azoknak az oktatóknak és kutatóknak is kiadatásra kerüljön a doktori disszertációjának monografikus átdolgozása, akiknek nincs lehetőségük élni ezzel a lehetőséggel. Fő cél a tudománymetriai tevékenység előmozdítása, hatékonyságának növelése, valamint a tudományos láthatóság, kereshetőség és a hivatkozási lehetőség megteremtése volt.

A kötet előszavát Dr. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője írta, aki kiemelte, hogy egyrészt a magyar tűzoltóság létrejöttének nemrég betöltött 150 éves évfordulója kínált lehetőséget a tudományos igényű visszatekintésre, másrészt a polgári védelem 85 éves évfordulója is kötelezte a szerzőket a hivatásos katasztrófavédelem rendszerében az elődszervezetek tudományos recepcióinak vizsgálatára. Kiemelte, hogy a kiadvány akaratlanul is mementót állít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet megalakításának 10. évfordulója évében azon együttműködő alkotóközösségnek és szellemi műhelyének, akik magukkal hozták és bővítették az értékhordozó névadók tiszteletét, a közösség növekedését és értékét.

A kötet szerzői: Dr. Ambrusz József, Dr. Hábermayer Tamás, Dr. Muhoray Árpád, Dr. Nováky Mónika, Dr. Teknős László.