NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Értékfeltáró Kollégium keretében kutató és értékfeltáró munka a KVI közreműködésével

2022. július 10 és 17. között került megrendezésre a Lakiteleki Népfőiskola által szervezett Nagykunság Értékfeltáró Kollégium II. kutató és adatgyűjtő terepmunkája. A kutatásban a Katasztrófavédelmi Intézet oktatója és a Katasztrófavédelmi Szakkollégium két hallgatója is részt vett.

A kutatás célja a nagykunsági települések magyarságot érintő értékeinek kulturális felmérése volt. A kétszer egy hetes esemény első kutatási hetében kérdőíves lekérdezés módszerével, illetve helyszíni bejárás segítségével valósult meg az adatgyűjtés még az idei év áprilisában. A kutatás második hetében került sor a mélyinterjús beszélgetésekre a helyi értékteremtőkkel.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának képviseletében a Katasztrófavédelmi Intézet oktatója, Dr. Bodnár László tű. százados, valamint a Katasztrófavédelmi Szakkollégium tűzoltó tisztjelölt hallgatói, Bari Debóra elsőéves és Ring Máté másodéves hallgatók vettek részt.

A kutatás zárásaként a feltárt értékekről egy könyv készül, amelyben a Katasztrófavédelmi Intézetet képviselő oktató és tűzoltó tisztjelölt hallgatók is szerzőként lesznek feltüntetve. Az ünnepélyes könyvbemutatóra előreláthatólag október 15-én kerül majd sor Kisújszálláson, amely eseményre az Intézet kutatócsapata is meghívást kapott.

A kutatás a Katasztrófavédelmi Intézetet képviselő csapat számára személyes élményt nyújtott.  A hallgatók nem csupán a nagykunsági települések helyi értékeit ismerték meg, hanem a kérdőíves és a mélyinterjús kutatási terepmunkába is betekintést nyertek.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője az Értékfeltáró Kollégium eseménnyel kapcsolatban kiemelte, hogy a hallgatók az eseményen önként, a nyári pihenő idejük alatt vettek részt, ezzel bizonyítva elkötelezettségüket a kutatás iránt.