Elismerésekkel zárta tanévét az NKE

Hivatalosan is tanévet zárt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) július 14-én az Orczy-parkban. A 2021–2022-es tanév kihívásait és sikereit, valamint a jövőre vonatkozó célkitűzéseket Deli Gergely, az NKE rektora összegezte, majd rövid méltatásokat követően átadták „A Tanév embere” díjakat, amelyekkel minden kar és az egyetemi központ szervezeti egységei elismerik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársakat.

A vendégfogadás fogja meghatározni az egyetem következő időszakát, azaz a „nemzetköziesítés”, melynek keretében vendégelőadók, kutató, szakértők által erősíti nemzetközi tudományos, oktatói kapcsolatait az NKE – emelte ki tanévértékelő beszédében a rektor. Deli Gergely bemutatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) dékáni pozíciójával kapcsolatos jövőbeli terveit, és kiemelte Koltay András korábbi rektor által elért illetményemelés sikerét, illetve érintette az egyetemi dolgozók teljesítményértékelésének reformját is. A rektor köszönetet mondott Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettesnek, aki a rektorváltás időszakában helytállt megbízott rektorként, valamint Kristó Katalinnak, az ÁNTK megbízott dékánjaként végzett munkájáért.

„A Tanév embere” díjban részesülők kitüntetésüket Deli Gergely rektortól vehették át. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar díjazottjának méltatásában Kristó Katalin, az ÁNTK megbízott dékánja kiemelte: Szabó Kata személyében a kar választása olyan munkatársra esett, aki amellett, hogy a diplomája megszerzését követően a Közigazgatási Továbbképzési Intézet jogelődjénél állt munkába, korábban a karon végzett, így hallgatóként is közelről ismerte feladatkörének fontosságát. Munkájával jelentősen hozzájárult a Tanulmányi Osztály csapategységének kialakításához, a csapatszellem erősítéséhez, munkatársai bármilyen problémával bizalommal fordulhatnak hozzá.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) díjazottját Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes mutatta be. Szántai Renáta a HHK Dékáni Hivatal Oktatásszervezési Osztályának tanulmányi előadója, aki nagymértékben hozzájárul a mindennapi adminisztráció és akkreditáció elősegítéséhez.

A Rendészettudományi Kar (RTK) munkatársai közül Vass Gyula tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetőjét részesítette „A Tanév embere” kitüntetésben Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán. A díjazott oktató oktatásszervezési és tudományos munkájával jelentős eredményeket ért el a kar és a Katasztrófavédelmi Intézet oktatási portfóliójának fejlesztésében és az ahhoz kapcsolódó szervezetépítésben.

A Víztudományi Kar (VTK) vezetősége Koch Dánielt javasolta a kitüntetésre, aki a VTK jogelőd intézményében szerezte alapdiplomáját, jelenleg az NKE KMDI doktorandusza és főállású oktató a Víztudományi Karon. Koch Dániel nemcsak szakmai téren ért el fiatal kora ellenére számottevő hazai és nemzetközi sikereket, hanem a hallgatósággal is jó kapcsolatot ápol – hangsúlyozta méltatásában Bíró Tibor, a kar dékánja.

Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes Domokos Klaudiát bemutatva úgy fogalmazott: „Több tudományterületre kiterjedő szakmai felkészültségével hatékonyan támogatja a tananyagfejlesztésben és hatályosításban közreműködő szakértők munkáját”, ezért jelölték a Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda munkatársát „A Tanév embere” díjra.

Az oktatási, a nemzetközi és a tudományos rektorhelyettes évente felváltva dönt a díjazottak személyéről, idén a tudományos rektorhelyettesre hárult a feladat, akinek távollétében Deli Gergely rektor szólt a díjazott munkásságáról. Bajári Beatrix, a tudományos rektorhelyettesi terület munkatársa a Tudományos Ügyek Iroda irodavezető helyetteseként magas fokú empátiáról, fáradhatatlan munkabírásáról és az egyetem iránti lojalitásáról tesz tanúbizonyságot.

A Rektori Hivatal részéről Korim-Éberfi Balázs főtitkár ismertette díjazottjuk személyét. Csanády Szabolcs jogi igazgatóról szólva kiemelte: „szakmai tevékenységén túl, a sokszor feszített munkatempó mellett nagyon fontos kiemelni emberi kvalitásait, hiszen megfontolt, nyugodt hozzáállásával, mindig a megoldás megtalálására koncentráló attitűdjével kollégái számára is példaként szolgál, vezetőként munkatársai felnéznek rá.”

Végezetül a rektorhoz közvetlenül tartozó szervezeti egységek kollégái közül idén Török Bernát, az Eötvös József Kutatóközpont vezetője kapta a „A Tanév embere” kitüntetést. Deli Gergely laudációjában úgy fogalmazott: „Az általa vezetett szervezet hazánk meghatározó tudásközpontjává vált, és ez nagy részben az ő érdeme. Munkájának köszönhetően reális célkitűzés, hogy az általa vezetett kutatóközpont rövid időn belül a Magyar Tudományos Akadémia által kiváló kutatóhelyként elismert intézménnyé váljon.”

Szöveg: Pap Melinda Patrícia

Fotó: Szilágyi Dénes

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem