Az egyetemi közösség legfontosabb tartaléka és értéke: a közös összefogás

A Rendészettudományi Kar (RTK) Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) oklevélátadó ünnepségével folytatódott a 2021/2022-es tanév végi diplomaosztók sora a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), melynek keretében 6 nappali és 67 levelező munkarendben végzett hallgató kapott végzettséget igazoló okiratot az NKE Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában július 1-jén.

Az RTK KVI oklevélátadója az egyetemi jelképek behozatalával kezdődött. Az elnökségi asztalnál Mógor Judit tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese; Deli Gergely, az NKE rektora; Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az RTK dékánja; Vass Gyula tű. ezredes, a KVI intézetvezetője és az ünnepséget jelenlétével megtisztelő Sainnyambuu Baatarjav, Mongólia Nagykövete foglaltak helyet.

„Az alapítás óta eltelt tíz éves munka mutatja, hogy hasznos volt az államigazgatási, katonai és a rendészeti képzés integrálása egy intézményi szférába” – mondta ünnepi beszédében Deli Gergely. Az NKE rektora kiemelte: az NKE különleges intézmény, melynek elsődleges feladata az, hogy hű maradjon a Ludovika hagyományaihoz, és megőrizze egyediségét. Emellett az NKE által indított képzések lehetővé teszik, hogy minden tehetséges, a köz szolgálatára vállalkozó fiatal megtalálja a neki legmegfelelőbb életpályát. „Mi, az egyetem polgárai valamennyien egy olyan közösséghez tartozunk, akik kapcsolódnak az állam életének szervezéséhez, irányításához, így a katasztrófavédelemhez is. Összeköt bennünket hazánk és választott hivatásunk közös szeretete, valamint az, hogy ehhez az intézményhez, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez tartozunk”. Deli Gergely arról is beszélt, hogy jelenleg változó, új kihívásokkal teli időszakot élünk, melyek új válaszokat igényelnek. Elmondta, hogy a KVI hallgatói nemcsak a COVID-19 pandémia kezelésében, hanem a viharkárok felszámolásában vagy a karitatív feladatok ellátásában is segédkeztek. „Ez az a cselekvés és fegyelmezettség, amely az egyetemi közösség legfontosabb tartaléka és értéke: a közös összefogás!” – mondta az NKE rektora, majd hozzátette: az elmúlt időszak egy rendkívüli tanítási és tanulási folyamat része is volt mind az NKE oktatóknak, mind a hallgatóknak, amely során a Katasztrófavédelmi Intézet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapjaira támaszkodva kiváló eredményeket tudott elérni. Deli Gergely beszéde végén felidézte Szent Flórián alakját is, hiszen ő az, aki mindenkinek a rettenthetetlen, minden vésszel szembeszálló tűzoltót jelenti, valamint a gyors és hatékony munkát testesíti meg.

A diplomaosztó ünnepségen a következő elismeréseket adták át:

·       A „Dr. Vitéz Roncsik Jenő” emlékplakett arany fokozatát Vass Gyula tű. ezredes, az NKE RTK KVI intézetvezetője kapta a felsőfokú katasztrófavédelmi oktatás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. Az elismerést Mógor Judit tű. dandártábornok, főigazgató-helyettes adta át.

·       A „Dr. Vitéz Roncsik Jenő” emlékplakett ezüst fokozatát Szanyi Alice Ágnes tű. főhadnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelt főelőadója kapta a katasztrófavédelem mesterszakon nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségi és tudományos munkája elismeréseként. Az elismerést Mógor Judit tű. dandártábornok, főigazgató-helyettes adta át.

·       Az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK) ösztöndíját, a Hallgatói Tudományos ösztöndíjat az NKE EHÖK elnöke, Trencsényi Dániel Lajos tűzoltó tisztjelölt, a KVI másodéves katasztrófavédelmi műveleti szakirányos hallgatója kapta a kimagasló tudományos tevékenységének elismeréséért. Az elismerést Krózser Martin elnökhelyettes adta át.

·       A Védelmi Információs Központ Díszserlegét Nothartné Viszked Georgina tű. főhadnagy, a KVI katasztrófavédelmi mesterképzésén végzett hallgatója kapta kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréseként. Az elismerést Muhoray Árpád nyugállományú polgári védelmi vezérőrnagy, a kuratórium tagja adta át.

·       „Dr. Pataky Iván” díjat és karóra emléktárgyat Rozsnyai Dominik, a KVI katasztrófavédelmi műveleti szakirányon végzett hallgatója kapta kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréseként. Az elismerést Endrődi István nyugállományú tű. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke adta át.

Az elismerések átadása után először a nappali munkarendben, majd a levelező munkarendben végzett hallgatók részére következett az oklevelek és az emléklapok átadása. A végzett hallgatók nevében Nothartné Viszked Georgina tű. főhadnagy mondta el válaszbeszédét és köszönt el az egyetem vezetőitől, oktatóitól és hallgatóitól.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem