Sikeresen szerepeltek az intézet hallgatói a tudományos diákköri konferencián

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara idén tavasszal is megrendezte a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek nyolc tagozatában összesen ötvenhat pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet diákjai is.

A tudományos munkát készítő egyetemisták április végén adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói az Iparbiztonság I., az Iparbiztonság II., valamint a Katasztrófavédelmi tagozatban – összesen huszonegy pályamunkában – a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak. Az egész napos program során a hallgatók szóban ismertették írásbeli pályaművüket, számot adva a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről, valamint előadói képességeikről.

A megméretést követő ünnepélyes eredményhirdetést május 4-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Oktatási Központ Magyary Zoltán termében tartották. A legsikeresebben teljesítők számára prof. dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy,a kar dékánja adta át a dobogós helyezésért járó oklevelet.

Az Iparbiztonság I. tagozatban Móritz Sándor tű. törzsőrmester érte el a legjobb eredményt. A második helyen Lugosi Patrícia végzett, míg a harmadik legjobbnak Orning Marcell bizonyult. Az Iparbiztonság II. tagozatban Dévényi Petra lett a legjobb, a második helyezést Kereskényi Margit nyerte el, míg a harmadik helyen Tar Barnabás Tamás végzett. A katasztrófavédelmi tagozatban első helyezést ért el Dániel Zoltán, a második helyezett Holczer Kristóf Gyula lett, harmadik helyen pedig Benda István végzett.

Az általa felajánlott különdíjakat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, prof. dr. Csikány Tamás dandártábornok személyesen adta át. Az elismerést a Katasztrófavédelmi Intézet részéről Bori Milán, Valent Gergő és Trencsényi Dániel Lajos tisztjelölt hallgató érdemelte ki.

Golenya Klaudia, Fige János tű. zászlós és Varró Tekla katasztrófavédelem alapszakos hallgatók dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes intézetvezetőtől vehették át kiemelkedő pályamunkájuk elismeréseként az országos katasztrófavédelmi főigazgató, dr. Góra Zoltán tű. altábornagy által felajánlott különdíjat.

A pályamunkát benyújtott hallgatók részt vehetnek majd a jövő áprilisában megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, amelynek had-, és rendészettudományi szekcióját az egyetem Rendészettudományi Kara rendezi majd. 

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Fotó: Bodó Pál, Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Címkék: NKE RTK KVI