Előadások a Katasztrófavédelmi Szakkollégiumnál

Szakmailag és tudományos szempontból is tartalmas napot tudhatott maga mögött a Katasztrófavédelmi Szakkollégium 2021. november 4-én hiszen több rendezvényen is részt tudtak venni a tisztjelöltek.

Délután 14:00 órától Muhoray Róbert a Hadtudományi Doktori Iskola végzős doktorandusza tartott előadást a hallgatók számára kutatási szakterületéről „A kiképzés során elsajátítandó szokások és hatásuk a Katasztrófavédelemnél” címmel. Előadásában bemutatta az egyetemi hallgatókra illetve a hivatásos állomány tagjaira is jellemző szokáshurok felépítését, a szokások mindennapi életben kifejtett hasznos és káros hatásait, mivel az egyén sokszor gondolkodás nélkül hajtja végre az adott tevékenységet. Ezért fontos a kiképzés során begyakorolni, illetve azt követően is rendszeresen ismételni a tűzoltási, mentési, polgári védelmi gyakorlati teendőket, hogy bevetési helyzetben is sokk hatástól mentesen tudják végrehajtani feladatukat az állomány tagjai. Az előadó példákkal igazolva kitért arra is, hogy a környezeti hatások (család, iskola, barátok, közösségi média, stb.) nagy mértékben befolyásolják az egyén gondolkodásmódját, életszemléletét, szociális kapcsolatait, munkához történő viszonyulását. Kiemelte, hogy a katasztrófavédelem hivatásos állományának a sikere nagymértékben azon is múlik, hogyan tudnak csapatban együtt dolgozni, egymást támogatva az előírásoknak és szabályzatoknak megfelelően a feladataikat összehangoltan elvégezni.

A szakkollégiumi délután második részében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár a „vezetői életpálya történetek” előadássorozat keretében tartott élménybeszámolót élsportolói, sportvezetői tevékenységéről, felelevenítve 2017-es Masters Világjátékokon, a veterán sportolók olimpiáján elért ezüstérme kiharcolásának körülményeit, a pekingi és a londoni olimpia emlékeit, mely utóbbiakon sportvezetőként vett részt. A vezérőrnagy saját sportos életpályája alapján jószívvel ajánlotta a szakkollégiumi hallgatók figyelmébe a folyamatos sportolást, mert az záloga az egészség megőrzésének, a szolgálati kötelmek jó fizikai és szellemi kondíció általi könnyebb, kiegyensúlyozottabb ellátásának.

Délután hat órától a Szakkollégium tagjai a Klímapolitikai Intézet előadásán vettek részt, melyet Dr. Toldi Ottó tartott “Mit tehetünk energiaválság idején?” címmel. Az előadó megismertette a hallgatókkal Magyarország helyzetét energiaellátási szempontból, részletezve az energiaforrásokat jellemzőik alapján.