Szakmai továbbképzés a Katasztrófavédelmi Intézet állománya részére

Szakmai továbbképzésen vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet teljes személyi állománya 2021. október 19-én a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében. A felkészítés célja elsődlegesen az Intézet oktatói szakmai ismeretanyagának frissítése, naprakésszé tétele, a szakterületi aktualitások bemutatása.

A szakmai napot Vietórisz Ágnes tű. ezredes, a BM OKF Humán Szolgálat vezetője nyitotta meg. Kiemelte a felkészítés fontosságát, amely a szakterületek aktuális helyzetének bemutatásán túl szól, az új irányok meghatározásáról úgy a szabályozás, mint az eljárásrendek tekintetében. A tavalyi évben a felkészítést on-line formában lehetett megtartani, ezért most örömét fejezte ki, hogy személyes jelenléttel van lehetőség a szakmai nap megtartására.

A szakmai nap első előadásában Fülep Zoltán tű. ezredes, a Tűzoltósági Főosztály vezetője, mb. országos tűzoltósági főfelügyelő a mentő tűzvédelem aktuális helyzetét mutatta be. Ezt követően Dr. Hesz József tű. ezredes, a Központi Főügyeleti Főosztály vezetője beszélt a műveletirányítás helyzetéről és fejlesztési irányairól. Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, a Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály vezetője részletesen mutatta be a Nemzeti Minősítési Rendszer változásait, valamint az önkéntes mentőszervezetek fontosságáról. Ezt követően Takács Gergely tű. főhadnagy, a Nemzetközi Főosztály kiemelt főelőadója a Főigazgatóság nemzetközi kapcsolatrendszerét vázolta fel, majd Kozma Sándor tű. ezredes, a Veszélyes Szállítmányok Főosztály vezetője a Tűzmadár ADN járőrhajó szolgálatba állításáról tartott előadást. Ezt követően Angyal István tű. alezredes, a Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály vezetője a kritikus infrastruktúra-védelem aktualitásait, a jogszabályváltozásokat és a komplex gyakorlatok szabályozását mutatta be.

A nap folyamán a résztvevőknek volt lehetőségük megismerni a szankció törvényt érintő változásokat, amelyeket Bajusz Péter tű. százados, a Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat kiemelt főelőadója részletezett. Dr. Király Zita tű. alezredes, a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály vezetője a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozásokat, az új eljárásrendeket ismertette a jelenlévőkkel. Az előadók sorát Kardos Miklós tű. alezredes, a BM OKF Személyzeti Főosztály főosztályvezetőhelyettese fejezte be, aki az összeférhetetlenségi szabályokról tartott részletes előadást.

Az egész napos felkészítést Vietórisz Ágnes tű. ezredes zárta, aki megköszönte az aktív részvételt, rámutatott arra, hogy a felkészítés nagymértékben hozzájárul az Intézet oktatói szakismereteinek bővítéséhez, és amelyet a jövő években is folytatni kell. Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet vezetője megköszönte a nívós és elmélyült szakmai előadásokat, valamint a magasszintű szervezést.