Tanévindító értekezlet a Katasztrófavédelmi Intézetnél

Megtartotta tanévindító értekezletét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet teljes személyi állománya szeptember 21-én. Az Intézet vezetése mellett az értekezleten részt vett a Rendészettudományi Kar dékánja, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humánszolgálat vezetője és az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője.

Az értékelő és feladatszabó értekezletet Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, intézetvezető nyitotta meg. Őt követte a 2021/2022-es tanév oktatási és tudományos-kutatási feladatairól Prof. Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a Rendészettudományi Kar újonnan megválasztott dékánja. A dékán ismertette a tanév legfontosabb oktatási feladatait, illetve részletesen szólt azokról az értékekről, amelyeket elvárásként az oktatói állomány elé támasztott. A szakmaiság, a minőség, a hatékonyság és a közösség köré épített gondolatok mellett kiemelte, hogy az oktatási feladatokat csak hivatástudattal lehet megvalósítani. A tábornok hangsúlyozta, hogy az egyetemi oktatók legfontosabb feladata biztosítani a magas szintű rendvédelmi és katasztrófavédelmi képzést a hallgatók számára.

Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes a BM OKF Humánszolgálatának vezetője a BM OKF főigazgatójának nevében üdvözölte a kar új vezetőjét, rámutatva hogy a képzés hatékonyságának biztosítása a hivatásos szervezet részéről is kiemelten fontos feladat. Mint fogalmazott, a meglévő feladatok mellett fel kell készülni az új tűzvédelmi mérnöki alapképzéshez rendelt szervezeti struktúra és szabályozók előkészítésére, kialakítására, valamint a szintén új szakirányú továbbképzési szak keretében a biztonsági összekötők képzésére. Rámutatott a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanáccsal való együttműködés elmélyítésére, az oktatásba beépíthető szakmai anyagok biztosításának kérdéseire.

Ördög István tűzoltó alezredes, a BM OKF Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vezetője beszédében a gyakorlati képzési feladatok, valamint a pályaorientáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Értékelte az alapfelkészítés intenzív szakaszát teljesítő első évfolyamos hallgatók motivációját.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes szólt a tűzvédelmi mérnök alapképzési szak mintatantervének elkészítésének helyzetéről, az újonnan létesítendő Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központtal kapcsolatos tervezési feladatokról. Beszédében kijelentette, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság továbbra is biztosítja az intézet oktatási és kutatási tevékenységének hátterét, ez pedig jó alap a minőségi munkavégzéshez. A már megkezdett új tanévben kiemelt feladatként határozta meg a hallgatók szervezeti szocializációjának, valamint a gyakorlati képzés minőségének figyelemmel kísérését, az oktatás hatékonyságának növelését. Vass Gyula beszélt arról is, hogy az általa irányított intézet komplex oktatási portfólióval rendelkezik, a meglévő és az új alap- és a mesterképzési tantárgyi struktúra, valamint tematika tükrözi a katasztrófavédelem által meghatározott igenyeket.