Tudományos diákköri alakuló ülés

Karunk Tudományos Diákköri Tanácsa (KTDT) 2021. szeptember 15-én alakuló ülést tartott, fontos előkészítő megbeszéléssel az őszi kari intézményi tudományos diákköri konferencia szervezési feladatairól. Emellett tárgyalta a működési szabályok megújításának lehetőségét, valamint kitért a 2023-as, 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi szekciójának házigazda szervezési feladataira. Az alakuló ülésen részt vett Pallo József bv ezredes, karunk tudományos, és Hautzinger Zoltán r. ezredes, oktatási dékánhelyettese is. Az ülést Kovács Gábor r. dandártábornok dékán nevében Pallo ezredes nyitotta meg, tolmácsolva a tábornok elvárásait, üzenetét, köztük kiemelve a tudományos diákköri tevékenység erősítésének fontosságát.

Az alakuló ülés első napirendi pontjaként a kar vezetése és a Kari Hallgatói Önkormányzat támogatását is élvező, Kiss Tibor r. őrnagy, az elnöki tisztség várományosa tett javaslatot a titkári tisztség betöltésre, Horváth Hermina tű. őrnagy személyében. Ezt követően a szavazati joggal rendelkező tagok megszavazták a KTDT Ügyrend módosítási javaslatát és éves munkatervét. A továbbiakban a 2021. évi őszi kari tudományos diákköri konferencia szervezésének aktuális kérdéseiről, a hallgatók indulásának és ösztönzésének jelentőségéről, egy új bírálati rendszer és struktúra kialakításának aktualitásáról, valamint egy ehhez kapcsolódó bírálói adatbázis létrehozásáról esett szó. Mint azt az oktatási dékánhelyettes is megerősítette, a jó szervezési munkához szükséges szabályozási feladatokban a kar vezetése egyértelmű támogatást nyújt a jövőben is.

Ezt követően a tanács tagjai pontosították a karon működő Tudományos Diákkörök és tisztségviselők adatait. A rendezvény zárásaként az innovatív tudományos munka megújítása jegyében több javaslat is elhangzott a jelenlévő tudományos diákkörök és hallgatói képviselői részéről.

Ugyancsak a témához kapcsolódó hír, hogy szeptember 16-án került sor az OTDK Plusz című rendezvényre, amelyet a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezésével és lebonyolításával megbízott Hadtudományi Kar rendezett. Ezen a rendezvényen Pallo József bv. ezredes tudományos dékánhelyettes átvette a vándorserleget, ugyanis, mint fentebb jeleztük, a 36. Tudományos Diákkonferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióját Karunk rendezi 2023-ban, amelynek előkészületei már zajlanak.

Az OTDK Plusz rendezvény Gála díjának nyertese, titkos szavazással Rekeny Máté lett, az „Erdőtüzek oltási problémái, a hatékonyság növelésének lehetőségei” című pályamunkájával, amit még a katasztrófavédelem alapszak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon folyó tanulmányai idején adta be, jelenleg már a katasztrófavédelem mesterképzési szakon folytatja tanulmányait.

Szöveg: Horváth Hermina, Pallo József, Deák József

Fotó: Bodó Pál, HHK

Forrás: NKE Rendészettudományi Kar