Szakmaiság – hatékonyság – minőség – közösség

A 2021/22. tanévet, a kari hagyományoknak megfelelően, összmunkatársi tanévindító értekezlet, majd összoktatói módszertani továbbképzések sora nyitotta meg. A tanácskozás rendhagyó módon, időkapszulába szánt csoportkép készítésével kezdődött. Az értekezlet részvevői a továbbiakban megismerték az egyetemi feladatokat, a dékáni elvárásokat, a kar működtetésére vonatkozó szakmai vezetői koncepciót, a jövőbeni célkitűzéseket, terveket. A második nap plenáris ülésén Boda József ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagy parancsnoki órájával kezdődött, majd Haller József a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetőjének „A tudományos kutatás és publikálás módszertana" témájában elhangzott előadása következett. A napot a tudományos és a nemzetközi dékánhelyettes szakterületeik aktualitásainak ismertetése zárta.

Kovács Gábor rendőr dandártábornok a Rendészettudományi Kar új dékánja köszöntötte az Oktatási Központ Magyary termébe berendelt állományt és a meghívott Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagyot, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélőjét, továbbá Boda József ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, az egyetem Tanácsadói Testületében a BM képviselőjét, valamint Christián László rendőr ezredest, oktatási rektorhelyettest.

Kovács dandártábornok rövid bevezetőjében elmondta, hogy nagyon jó kart vesz át. Kérte az összmunkatársi értekezlet részvevőit, hogy „együtt, közösen újuljunk meg!” A szervezeti kultúra erősítésében pedig egyaránt nagyon fontos szerepet szán a kiképzésre, nevelésre, oktatásra. Mint elmondta, jelenléti oktatásra készül az egyetemmel együtt a kar is. Bízik abban, hogy egy nagyon nyugalmas, jól szervezett, intrikáktól mentes tanév áll előttünk. Ennek során nagy jelentőséggel bír az oktatók példamutatása a hallgatók előtt. Megjegyezte, hogy várhatóak látható és láthatatlan változások is a kar életében, működésében. Kérésére az összmunkatársi értekezlet állománya egyperces felállással emlékezett meg a Terrorelhárítási Tanszék nemrégiben elhunyt elismert vezetőjéről Hankiss Ágnesről. A személyügyi rész folytatásaként a kar dolgozói közül az érintetteknek belügyminiszteri, országos rendőrfőkapitányi, budapesti rendőrfőkapitányi jubileumi elismerések átadására került sor.

Mint a dékán hangsúlyozta a kiváló munkát el kell ismerni, amire a jövőben nagy hangsúlyt helyez, az elismerteket pedig mindenki elé példaként kell állítani.

A jutalmak átadása után Szilágyi Emese bv. alezredes Hivatalvezető ismertette a közelmúlt személyügyi változásait.

Ezt követően Christián László r. ezredes oktatási rektorhelyettes tolmácsolva Koltai András rektor köszönetét a kar előző tanév során az oktatásban és a pandémia idején nyújtott példás teljesítményéért, röviden felvázolta az egyetem stratégiai céljait, kiemelt projektjeit. Szintén megemlékezve az elhunyt Hankiss Ágnes tanszékvezetőről az egyetem a kar életének jelentős jó hírét is felelevenítette, mely szerint Gulyás Michelle r. tisztjelölt a tokiói olimpián öttusában 12. helyezést ért el, amihez ez úton is szívből gratulált. A tanévkezdésről röviden szólva kiemelte, hogy a járványügyi védekezés fő hangsúlya ezúttal már a védettségre, az oktatóknál és a hallgatóknál egyaránt a védettségük fokozására kerül. Röviden megemlékezett a rendészeti felsőoktatás félévszázados, augusztus végi, szeptember eleji ünnepségeiről. Ezzel egyidőben az egyetem fennállásának közelgő tíz éves jubileuma szintén alkalmat ad a visszatekintésre. Felvázolta, hogy az RTK fejlesztésére öt kiemelt terület átfogó program készült el. Változatlanul fontosnak tartotta a NEPTUN rendszer folyamatos oktatói kezelését, aktualizálását. Az egyetem, oktatási jellemzőinek számszerűsítése után kitért az idei felvételi eredményekre, majd az egyetem fejlesztési irányai közül a Kreatív Tanulási Programra, a Ludoviceum projektre, az Alumni közösség megújítására a volt hallgatók felkutatására, „rendszerben tartására”, valamint a partneriskola rendszer működtetésére. Röviden bemutatta Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratóriumát, amely nem régen kezdte meg működését. Az egyetem, képzési rendszerében új elemként felelevenítette a Ludovika hagyományt: megkezdődik kísérleti jelleggel a lovas- és vívásoktatás az egyenruhás karok hallgatói számára.

Az oktatási rektorhelyettes által tolmácsolt rektori elvárásokat követően Kovács Gábor r. dandártábornok dékán rövid szakmai életút-bemutatást követően ismertette a kar működtetésére vonatkozó szakmai vezetői koncepcióját, a jövőbeni célkitűzéseket, terveket. Hangsúlyozta: „Mindenki tegye a dolgát. Legfontosabb feladat, hogy a hallgatók felkészítése a legkiválóbb módon történjék, egyéni felelősségvállalás mellett, hisz mindent, mindig lehet még jobban csinálni!”

Ezt követően Pallo József bv. ezredes és Hautzinger Zoltán r. ezredes dékánhelyettesek ismertették röviden a rendészeti felsőoktatás 50 éves jubileumának megünneplésére tervezett rendezvényeket.

Másnap a délelőtti plenáris rendezvényt követően az oktatók módszertani továbbképzése az alábbi választható témákban zajlott: A Microsoft Teams, valamint az új Moodle rendszer alkalmazása; Oktatói tudományos előmenetellel kapcsolatos ismeretek; Pedagógiai értékelés az online és a jelenléti oktatásban; Informatikai jó gyakorlatok Café módszer használata az oktatásban; Kommunikációs tréning; Oktatói tanulmányi adminisztráció.

Szöveg: Deák József

Foto: Bodó Pál

Forrás: NKE Rendészettudományi Kar