Vezetőváltás a Rendészettudományi Karon

Ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták a Rendészettudományi Kar leköszönő dékánját, egyben köszöntötték a kar új vezetőjét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Ludovika Főépületben tartott ünnepségen Ruzsonyi Péter bv. dandártábornoktól a tisztségben őt váltó Kovács Gábor r. dandártábornok vette át a kari zászlót és a dékáni láncot. 

Az ünnepségen az NKE rektora szólt az elmúlt három év fontosabb eredményeiről, sikereiről, a többi mellett a rendészeti képzésfejlesztések soha véget nem érő kihívásairól, az akkreditált új képzésekről, a Ludoviceum tantárgycsoport elindításáról, de kitért a Kreatív Tanulás Program oktatásmódszertani újításaira is. „Ruzsonyi Péter dandártábornok egy igazi pedagógus, érző és tudós ember, aki ugyanakkor felelős, erőskezű vezető is” – fogalmazott köszöntőjében Koltay András. Az NKE rektora az 50. jubileumi születésnapját ünneplő rendészettudományi felsőoktatási képzés kapcsán elmondta, hogy az elmúlt évtizedben az Egyetem is aktívan hozzájárult a fejlődéshez: létrejött a Rendészettudományi Kar, melynek sikeres működéséhez elengedhetetlen volt a most leköszönő dékán alázatos és kitartó munkája. Elhangzott: az eseményen megjelent állami civil és egyenruhás vezetők nagy száma is azt bizonyítja, hogy az állam számára is nagyon fontos a Rendészettudományi Karon zajló munka. Koltay András kiváló kollégának jellemezte az új dékánt, Kovács Gábor r. dandártábornokot, akivel már régóta dolgoznak együtt a kar és az oktatás fejlesztése érdekében.

A rendvédelmi szervek nevében Papp Károly r. altábornagy köszönte meg Ruzsonyi Péter több éves munkáját, és kívánt sok sikert a hivatalba lépő Kovács Gábornak. A belbiztonsági államtitkár ünnepi beszédében arról is szólt, hogy hazánkban csak a Rendészettudományi Karon lehet elsajátítani azokat az „alapokat”, melyek birtokában valaki a rendvédelmi szervek állományának nélkülözhetetlen tagjává válhat, s itt szerezhetők meg azok a képességek is, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valakiből felkészült vezető váljék. „A képzésnek, az oktatásnak és a nevelésnek is változnia kell, igazodni az új követelményekhez” – reagált a 21. század folyamatosan változó kihívásaira és a technológiai fejlődés gyors ütemére az államtitkár, aki úgy véli: az oktatás elengedhetetlen része a megfelelő nevelés. Utóbbi kapcsán Papp Károly megjegyezte, „a jót is meg kell mutatni a tisztjelölteknek, s együttműködve a helyi és területi szervezzek, meg kell ismertetni a hallgatókat azzal, mi vár rájuk szolgálatuk során”.

Régi emlékeket felidézve búcsúzott Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az RTK leköszönő dékánja, aki három évvel ezelőtt ugyanitt, a Széchenyi Díszteremben tartotta székfoglalóját és kezdte meg második dékáni ciklusát az egyetemen. „Még az első dékánságom idején jött a perspektíva váltás, mikor elkezdtem a karra úgy tekinteni, mint egy élő entitásra, melynek maga is részese vagyok. Rájöttem, milyen gondos alkotóelemekből áll a kar, s mint minden élő szervezetnek céljai, vágyai vannak, melyekre oda kell figyelni, mert az optimális működéshez jól szervezett munkára van szükség” – fogalmazott a dandártábornok, aki köszöntőjében kiemelte, hogy mind az egyetem felé, mind a rendészeti szervek irányába elengedhetetlen a tiszteleten és kölcsönös elfogadáson alapú együttműködés.

A Rendészettudományi Kar frissen megválasztott dékánja köszöntőjében az előtte álló feladatokról beszélt, melynek alapjait a szaktudás, a hatékonyság, a minőség és a közösség alapelveinek érvényesítésében látja. Utóbbi kapcsán Kovács Gábor úgy véli, hogy egy „sokszínű, de összetartó közösséget kell alkotni, ahol minden résztvevő felismeri helyét és szerepét a rendszerben”. A megválasztott dékán egyik fő céljának a Kreatív Tanulás Program továbbvitelét tartja, s elkötelezett az oktatói, nevelői munka rendszerének teljes megújítása mellett: „úgy gondolom, hogy az NKE-n, a karon a legjobb hallgatóknak a legjobb oktatók által, a legmodernebb tananyagot és a legjobb módszerrel kell oktatni”.

Ruzsonyi Péter erőpróbáló munkáját elismerésekkel köszönték meg az együttműködő szervezetek vezetői. Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló szolgálati és tudományos tevékenysége elismeréséül a Köz Szolgálatért Érdemjel arany fokozatát adományozta. A pénzügyőr tisztképzés támogatása terén kifejtett áldozatos munkája elismeréseként Szent Máté Érem aranyfokozatával díjazta a búcsúzó dékánt Vágújhelyi Ferenc államtitkár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetője. Ruzsonyi Péter Kossuth Pisztoly emléktárgyat vehetett át Balogh János r. altábornagytól, az Országos Rendőrfőkapitányság vezetőjétől a tisztjelöltek és a rendőr hallgatók felkészítése területén végzett több éves kiemelkedő dékáni tevékenységének elismeréséül. Kiss Attila, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója emléktárggyal köszönte meg a leköszönő vezető munkáját, míg Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka „Magyar Szablya” emléktárgyat adományozott Ruzsonyi Péter részére. Góra Zoltán tű. altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának képzéséhez nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Rőzsetőr” emléktárggyal, Bárdos Szabolcs nb. vezérőrnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója pedig a Hivatal emlékplakettjével és egy dísztárggyal köszönte meg a többéves munkát.

Az ünnepség után Boda József nb. vezérőrnagy pohárköszöntőjében megköszönte Ruzsonyi Péter helyállását, mellyel a nehéz időkben is tovább vitte a kar munkáját, Kovács Gábornak pedig azt kívánta, lelkesedésével erősítse tovább a Rendészettudományi Kar és rendvédelmi szervek kapcsolatát.

 

Szöveg: Zavodnyik Blanka

Fotó: Szilágyi Dénes