„Légy talpig ember!”

E parancsolatot, Rédey Miklós, egykori budapesti rendőrfőkapitány-helyettes rendőri tízparancsolatának utolsó tételét adta útravalóul a végzős hallgatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara július másodiki diplomaosztóján az egyetem rektorhelyettese. A karhoz tartozó Katasztrófavédelmi Intézet százhuszonnégy hallgatója is most vehette át az egyetemi tanulmányait lezáró dokumentumot.

A Ludovika Arénában tartott rendezvényen az egyetem, illetve a kar vezetése, oktatói mellett a rendvédelmi szerveket képviselő vezetők között megjelent, egyben a diplomaosztó elöljárója volt dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató. Az eseményen részt vett Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM OKF Humánszolgálatának vezetője, illetve dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója is.

A diplomaosztó elöljárói és az egyetemi jelképek bevonulását, valamint a Himnusz hangjait követően dr. Christián László rendőr ezredes, oktatási rektorhelyettes mondott köszöntőt. Beszédében felidézte a több mint százéves egységes magyar rendőrség nagy pillanatait, a rendőrtisztképzés főbb állomásait. Mint mondta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tíz évvel ezelőtti megalakulásával nagy lehetőséget kapott a rendészetitiszt-képzés. Mint az ezredes fogalmazott, az egyetem helye, szerepe mostanra megszilárdult, és nélkülözhetetlen alappillérévé vált a közszolgálati vezetői utánpótlás-nevelésnek. Christián László hangsúlyozta, a munka nem állt meg, folyamatosan dolgoznak a meglévő képzések fejlesztésén, újak indításán. A kar iránt nagy az érdeklődés, a jelenlegi felvételi időszakban csaknem háromezer-hétszáz jelentkezés érkezett, ez nagyjából négyszeres túljelentkezést jelent. A statisztikák szerint – tette hozzá a rektorhelyettes – a végzettek kilencvennyolc százaléka el tud helyezkedni. Most kétszázötvenheten vehetik át oklevelüket, közülük huszonkilenc hallgató kiváló eredménnyel végzett. Mint mondta, különösen jeles nap ez a mai a katasztrófavédelem számára, ugyanis a katasztrófavédelmi alap, mester és szakirányú továbbképzési szak hallgatói – összesen százhuszonnégyen – egyszerre veszik át oklevelüket. „Ehhez egy további jó hírrel szeretnék hozzájárulni, ugyanis a Magyar Akkreditációs Bizottság a napokban egyhangúlag támogatta a tűzvédelmimérnök-képzés indítását, amelyre 2022 szeptemberében kerülhet sor.” – jelentette be az ezredes. A hallgatókhoz szólva úgy folytatta, a diplomával nincs vége a tanulásnak, hiszen az ismeretek egy része folyamatosan változik, állandóan frissíteni kell azokat, de az egyetem erre is kínál megoldásokat, képzéseket. A tanulás, a megszerzett tudás az egyik legjobb befektetés, hangsúlyozta Christián László, hozzátéve, a szorgalommal, alázattal, kitartással végzett munka az egész pályafutásukat megalapozhatja. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetemen a tudáson, szemléletmódon és a diplomán kívül hivatásrendeken átívelő emberi, szakmai kapcsolatokat, barátságokat is kaptak, ezeket ápolni kell. A rektorhelyettes beszédét Rédey Miklós, egykori budapesti rendőrfőkapitány-helyettes több mint száz évvel ezelőtti, a hivatástudatra vonatkozó gondolataival zárta, majd útravalóul az egykori fővárosi vezető rendőri tízparancsolatának utolsó tételét adta a hallgatóknak: „Légy talpig ember!”

A köszöntőt követően a végzett hallgatók átvették oklevelüket az egyetem vezetőitől, illetve a hivatásrendjük szerinti országos vezetőtől, majd többek kiemelkedő tevékenységükért elismerésben részesültek.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelmi felsőoktatás területén kimagasló munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók elismerésére alapított Dr. Vitéz Roncsik Jenő emlékplakett bronz fokozatát adományozta Kasi Vanessza Mária tűzoltótisztjelöltnek, a katasztrófavédelem szak felsőfokú alapképzésében elért kiemelkedő tanulmányi eredménye, közösségi és tudományos munkája elismeréseként. Az emlékplakett ezüst fokozatát érdemelte ki Mohács Gábor tűzoltó őrnagy, a balassagyarmati hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka a katasztrófavédelem mesterszakon nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségi és tudományos munkája elismeréseként. A főigazgató a Dr. Vitéz Roncsik Jenő emlékplakett arany fokozatát adományozta dr. Muhoray Árpád András nyugalmazott polgári védelmi vezérőrnagy, PhD. címzetes egyetemi tanárnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet óraadó docensének a felsőfokú katasztrófavédelmi oktatás területén nyújtott támogatása elismeréseként.

A Nemzeti Közszolgálati egyetemi hallgatói önkormányzata hallgatói sport- és kulturális ösztöndíjban részesítette Tóth János második évfolyamos, nappalin a katasztrófavédelmi műveleti szakirányon tanuló hallgatót, aki a küzdősportok terén ért el kiemelkedő sikereket. A tűzoltótisztjelölt egy másik elismerést is átvehetett: az oktatási rektorhelyettes és az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke 2021-ben is pályázatot írt ki az „Az egyetem jó tanulója, jó sportolója díj”-ra. A beérkezett pályázatok alapján Tóth János kari díjban részesült. A tűzoltótisztjelölt karatéban ért el országos bajnokságon dobogós helyezéseket és tanulmányi eredményével is bizonyította, hogy az élsport és a tanulmányok összeegyeztethetőek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Katasztrófavédelmi Intézetében – alap nappali és levelező, illetve mester levelező képzésen – a 2020/2021-es tanévben összesen százhuszonnégyen tettek záróvizsgát. Valamennyien sikeresen teljesítettek, és bár nagyjából egyharmaduknak hiányzik a nyelvvizsgája, a kormány döntése alapján az idén is felmentést kapnak és átvehetik oklevelüket. A Katasztrófavédelmi Intézet államilag támogatott és önköltséges képzésein a most véget érő tanévben a legtöbben a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány alap levelező képzésén diplomáztak, összesen harmincegyen. Kiváló eredményt ért el katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági szakirány levelező képzési formán tanuló Ódor Szilvia és Vincze Zoltán, a katasztrófavédelmi műveleti szakirány levelező képzésében tanuló Fodorné Zemankó Ametiszt és Józsika Krisztián, valamint a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelezős hallgatója, Huszka Zsolt. Mesterképzésen levelező képzési formán tizenöt kiválóan végzett hallgató vehette át oklevelét. 

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a NKE KVI intézetvezetője külön is gratulált a jutalmazottaknak.

Fotó: Szilágyi Dénes/NKE

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság