Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben

Szigorú biztonsági előírások betartásával június elsején megkezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetében. A rektori döntésnek megfelelően a 2020/2021-es tanév második félévének vizsgaidőszakában a záróvizsgákat személyes jelenléti formában tartják meg.

A záróvizsga két részből áll: először az adott vizsganapra bejelentkezett hallgatók megvédik a szakdolgozatukat, bemutatják az előzetesen elkészített előadásukat, majd válaszolnak a bizottság tagjai által feltett kérdésekre. Ezt a komplex szóbeli vizsga követi, amelynek során a hallgatók a szakirányon meghatározott záróvizsga-tantárgyak témaköreiből adnak számot a felkészültségükről. A hallgató minden tantárgyból egy-egy tételt húz, majd rövid kidolgozási időt követően szóban ismerteti válaszait.

Június elsején és másodikán összesen 34, a katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági szakirány levelezős munkarendben tanuló hallgatója tesz záróvizsgát. Június harmadikán és negyedikén 31 levelező tagozatos tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon tanuló, illetve párhuzamosan június harmadikán 13, a katasztrófavédelmi műveleti szakirányon végző levelezős hallgató vizsgázik. Június hetedikén 10 nappali tagozatos, katasztrófavédelmi műveleti szakirányon tanuló tisztjelölt tesz vizsgát. A június nyolcadiki vizsganapon pedig első alkalommal vesznek részt záróvizsgán a nappali tagozatos iparbiztonsági szakirányon tanuló civil hallgatók, összesen hatan.

Az alapképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói záróvizsga-bizottságának elnöki feladatait a Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék, a Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék és az Iparbiztonsági Tanszék vezetői látják el, a tagok az érintett tanszék oktatóiból kerülnek ki. 

Június hetedikén és nyolcadikán 30, mesterképzésben résztvevő hallgató is számot ad majd az oklevél megszerzéséhez szükséges tudásáról. A mesterképzés záróvizsga-bizottsági elnöke dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes, egyetemi docens, intézetvezető, a grémium tagsága pedig a tanszékek vezetőiből áll össze. 

Mint azt Vass Gyula a záróvizsga megnyitóján elmondta, a katasztrófavédelmi alapképzés mindhárom szakirányán és a mesterképzésen az oktatás mára kiforrottá vált, a hallgatók magas szintű ismereteket kapnak. A hallgatók a járvánnyal terhelt időszakban is megfelelően tudtak fejlődni, de a digitális kompetenciák megszerzésével további lehetőségek nyíltak meg előttük a tanulásban.

Szöveg: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Fotó: NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet