Katasztrófavédelem szakos hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferencián

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karán került megrendezésre 2021. április 19-23. között a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi szekciója.

2021. április 19-23. között tartották online keretek között a harmincötödik Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójának rendezvényét. A programot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara szervezte és a rendezvényre 153 versenyző nevezett, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói is.

A konferenciát 2021. április 19-én ünnepélyes keretek között, Prof. Dr. Koltay András az egyetem rektora, Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc vezérezredes a Magyar Honvédség Parancsnokságának parancsnoka, Prof. Dr. Szendrő Péter az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, illetve Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a szervező kar dékánja nyitották meg köszöntőbeszédeikkel.

A konferenciát megelőzően a beérkezett pályázatokat egy független zsűri bírálta és értékelte. Ezt követően 2021. április 20-21-én az elmúlt két évben, az intézményi tudományos diákköri konferenciákon jól szerepelt alap- és mesterképzésben résztvevő katasztrófavédelmi hallgatók adták elő kutatási eredményeiket. A hallgatók a katasztrófavédelem szakterületeihez tartozóan összesen 25 dolgozatot mutattak be az iparbiztonsági, a katasztrófavédelmi műveleti, valamint a tűzvédelem és mentésirányítási tagozatok ülésein. Az Intézet egy hallgatójának pályamunkáját a Haditechnika, Haderőfejlesztés tagozatba sorolták be.

Az egész napot betöltő programok során a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói szóban ismertették írásbeli pályaműveiket, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről. Az előadások után a résztvevőknek számos fakultatív rendezvény, kerekasztal beszélgetés, különböző kvízek és virtuális vetélkedők kínáltak színvonalas kikapcsolódási lehetőséget.

A megmérettetést követően az ünnepélyes eredményhirdetés 2021. április 23-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem online felületén került megtartásra.

Iparbiztonsági tagozatban első helyezést ért el Hózer Benjámin (témavezetője: Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes és Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes), a második helyezett Raffai Zsófia lett (témavezetője: Horváth Hermina tű. őrnagy).

Katasztrófavédelmi Műveleti tagozatban dr. Lakatos Bence Roland tű. főhadnagy (témavezetője: Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes és Dr. Teknős László tű. százados) bizonyult a legjobbnak, a második helyre Dániel Zoltán (témavezetője: Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna tű. őrnagy) futott be, a harmadik legjobbként pedig Madár Bence (témavezetője: Nemoda Ferenc), az Óbudai Egyetem hallgatója végzett.

Tűzvédelem és mentésirányítási tagozatban az első helyen Rekeny Máté (témavezetője: Dr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes) végzett, míg a második hely Bánhegyi Rolandot (témavezetője: Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy) illette, a harmadik helyen pedig Veszprémi Roland (témavezetője: Dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes) végzett.

A katasztrófavédelem szakos hallgatók tagozataiban, kiemelkedő pályamunkáik elismerésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy különdíjait Benda István, Barina Balázs József, és Patai Gábor kapta.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke, Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok által felajánlott jutalmakat Kasi Vanessza Mária és Veszprémi Roland kapta.

Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke által, a katasztrófavédelem és polgári védelem kommunikációjának fejlesztése témakörében írt pályamunkájukért, Varga Bernadett Viktóriát és Tóth Imrét jutalomban részesítette.  

A Védelmi Információs és Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány elnöke, Dr. Strommer József ny. ezredes által felajánlott jutalmat Németh Áron, az Óbudai Egyetem hallgatója kapta.

A Gamma Műszaki Zrt. vezérigazgatója, Zsitnyányi Attila által felajánlott jutalmat Bogárdi Barbara nyerte el.

A BM HEROS Zrt. által felajánlott különdíjat Kovács Tamás kapta. A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. különdíját Raffai Zsófia nyerte el.

A tagozatokban első helyezést elért hallgatókat a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság további könyvjutalomban részesítette.

A következő, 2023 tavaszán megrendezésre kerülő XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezésének jogát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara kapta meg, amelyen már a 2021. évi tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia katasztrófavédelmi hallgatói is jogosultságot szereztek az indulásra.

Szöveg: NKE RTK KVI