A Katasztrófavédelmi Szakkollégium megtartotta tisztújító közgyűlését

2021. április 20-án rendhagyó módon, Microsoft Teams felületen került megrendezésre a Katasztrófavédelmi Szakkollégium tisztújító közgyűlése. A közgyűlés új vezetőséget választott tekintettel a közelgő záróvizsgákra, amelyek érintik a végzős, szakkollégiumi tisztséget betöltő tisztjelölteket.

A rendezvény elöljárója Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője volt, aki nyitóbeszédében rámutatott a szakkollégium szakmai képzésben betöltött fontos szerepére, méltatta a szakkollégium tagjainak és oktatóinak a munkásságát, egyben megköszönte az aktuális hallgatói tisztségviselők tevékenységét és sok sikert kívánt a megválasztandóknak.

Krajcz Tamás tű. tisztjelölt levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés egyhangúan elfogadott. A jelöltek egyenként bemutatkoztak és megosztották a következő félévre vonatkozó elképzeléseiket.

A tisztújítás során a résztvevők ellenszavazat nélkül megszavazták a szakkollégium elnökének Rozsnyai Dominik, szakmai referensnek Molnár Tamás II. évfolyamos tű. tisztjelölteket. Kommunikációért és médiáért felelős referensnek Trencsényi Dániel Lajos, gazdasági referensnek Végső Alexandra I. évfolyamos tű. tisztjelöltek kerültek megválasztásra. A szakkollégium titkársági pozíciójára ismét Buri Franciska tű. tisztjelölt került megszavazásra.

A leköszönő elnök gratulált az új tisztségviselőknek, majd a szakkollégium új elnöke, Rozsnyai Dominik ismertette a 2021. évi programtervet.

Dr. Ambrusz József c. tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Szakkollégium vezetője a rendezvény zárásaként gratulált az új vezetőségnek, elégedettségét fejezte ki a végzős, immár hamarosan záróvizsgáikra készülő hallgatói vezetők elmúlt időszaki tevékenységével kapcsolatban és feladatként szabta, hogy az újak is ugyanilyen színvonalasan lássák el feladataikat.