Tűzoltó tisztjelöltek részvételével sikeres minősítéssel zárult a gyakorlat

Az önálló beavatkozás feltételeinek meglétéről tett tanúbizonyságot a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) 2021. március 06-án szervezett rendszerbeállító és minősítő gyakorlat keretében. A gyakorlat keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézet tisztjelöltjei önként vállaltak feladatokat.

A XIV. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokságon szervezett rendszerbeállító és minősítő gyakorlat feltételezett helyzetre épült, amely szerint az imitált káreset egy melléképületben történt és emberi gondatlanságból okozott tűz keletkezett. A füsttel telített helyiségből a tűzoltóknak egy személyt kellett kimenteni, valamint egy PB gázpalackot kellett kihozni. A káreset felszámolásához föld feletti tűzcsapról táplálást, valamint egy osztott sugarat szereltek.

A gyakorlatot Dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője ellenőrizte, valamint hasznos szakmai tanácsokkal tudta ellátni az egyesület beavatkozó tagjait.

A gyakorlaton a Katasztrófavédelmi Intézet részéről részt vett Rozsnyai Dominik, Bori Milán, Bodnár Gábor és Kozák Rudolf Károly másodéves tűzoltó tisztjelölt. A minősítést sikeresen teljesítette a Zugló ÖTE, így a következő évben is önállóan avatkozhatnak be a káreseteknél.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője külön is kifejezte köszönetét a hallgatóknak a sikeres minősítő gyakorlatban való közreműködésért. Az ezredes elmondta, hogy immár hagyományosnak mondható elmélyült szakmai kapcsolat van az Intézet és az ÖTE között. A tisztjelöltek részéről folyamatosan komoly igény jelentkezik a tűzoltási, műszaki mentési feladatok gyakorlására, amelynek kereteit a zuglói önkéntes tűzoltó egyesület tudja szakmailag biztosítani.