Katasztrófavédelem felsőfokon

Katasztrófavédelem felsőfokon

Magyaroroszágon csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen van integrált katasztrófavédelmi felsőfokú képzés. A Rendészettudományi Kar részeként működő Katasztrófavédelmi Intézet mindazok jelentkezését várja, akik érdeklődnek a tűzvédelem, az iparbiztonság és a polgári védelem iránt.

A katasztrófavédelmi alapszak hat féléves képzése alatt a hallgatók megtanulják, miként vállalhatnak szerepet a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetben, a közigazgatási és gazdálkodó szervezeteknél, illetve hogyan tudnak szaktudásukkal segítséget nyújtani a védelmi igazgatás széles intézményrendszerében. A négy féléves katasztrófavédelmi mesterképzés során a hallgatók elsajátítják a katasztrófák elleni védekezés megelőzési, beavatkozási és helyreállítási időszakokban jelentkező vezetői és irányítói feladatait. „Az elmúlt évben is jelentős érdeklődés mutatkozott az Intézet képzései iránt, amelyet az is alátámaszt, hogy az Intézetben jelenleg 350 fő hallgató végzi a tanulmányait”– mondta el honlapunknak Vass Gyula tű. ezredes.

A Katasztrófavédelmi Intézet vezetője hozzátette: a képzés során a hallgatók foglalkoznak az épített és természetes környezetben előforduló tűzesetek felszámolásával, a közlekedési és ipari balesetek műszaki mentésszervezési feladataival, valamint a különleges helyzetekben jelentkező kárfelszámolási tevékenységgel is. A polgári védelem tantárgyai lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy elsajátítsák a katasztrófamegelőzés, a veszélyhelyzet-kezelés és helyreállítás elméleti ismereteit a nemzetközi katasztrófa és humanitárius segítségnyújtás szabályaival együtt. Iparbiztonsági tanulmányaik alkalmával mélyrehatóan tanulmányozhatják a veszélyes üzemeket és a veszélyes áruk szállítását érintő felügyeleti tevékenységet, a létfontosságú rendszerelemekkel és a nukleáris baleset elhárítással kapcsolatos szakfeladatok végrehajtását.

Mindhárom szakterületen felkészülnek a hallgatók a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél végzendő széles körű hatósági és szakhatósági tevékenységre, a jogi, igazgatási és erőforrás-gazdálkodási feladatok teljesítésére, valamint a veszélyhelyzeti kommunikáció sajátosságaira is. A hallgatók komoly szakmai gyakorlati ismeretekre is szert tesznek tanulmányaik alatt. Így például önkéntes tűzoltó egyesületben tűzoltói szolgálatra is tudnak jelentkezni, de a tehetséggondozás keretében a Katasztrófavédelmi Szakkollégium munkájában is szerepet vállalhatnak.

„Az Intézet szilárd oktatási portfóliója az alapképzéstől a doktori képzésig biztosítja a katasztrófavédelmi szakemberek utánpótlását” – fogalmazott honlapunknak Vass Gyula. Az intézetvezető elmondta, hogy az itt végzettek közül mára többen is magas beosztásban teljesítenek szolgálatot, illetve néhány hallgató nemzetközi színtereken is tudott bizonyítani. Úgy tapasztalja, hogy az alap- és mesterképzésben végzett hallgatók iránt a hivatásos katasztrófavédelmi szerveken túl, a közigazgatásban, valamint a gazdálkodói szférában is egyre nagyobb a kereslet, ugyanis a hallgatók egyedi lehetőséget kapnak állami és civil szervezeteknél tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági felsőfokú szakmai végzettséghez kötött beosztások ellátására. Az ezredes azt is kiemelte, hogy az Intézet az oktatás és kutatás eszközeivel hazánk biztonsága érdekében olyan szakmai felkészültséget kíván adni a hallgatóknak, amely révén képessé válnak a 21. század katasztrófák általi kihívásaira válaszul, a „baj órájában” történő szakmai helytállásra.

Szöveg: Zavodnyik Blanka