Karunk érdekes különlegességei – VII. Vegyi, biológiai, sugárfelderítés és mentesítés különféle meteorológiai körülmények közt a terepen

Mindezekre kiterjed az egyéb izgalmas feladatok megoldása mellett, a karunk Katasztrófavédelmi Intézete Iparbiztonsági Tanszékén zajló gyakorlati és elméleti oktatás. Hisz a veszélyes anyagokkal, ezek szállításának felügyelete mellett az utóbbi időben a létfontosságú rendszerelemekkel és a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos feladatok is megjelentek a hazai katasztrófavédelemnél. Ezen belül az iparbiztonsági szabályozás immár több mint húsz évre tekint vissza hazánkban.

A veszélyes tevékenységekben jelen lévő anyagok tárolása, gyártása és használata magában hordozza a súlyos balesetek bekövetkezésének kockázatát. A közelmúlt eseményeinek tapasztalatai (pl. a tragikus emlékű vörösiszapár) rámutatnak, hogy az ipari balesetek katasztrofális hatással lehetnek a környezetre és az ott lakó állampolgárokra.

Megjelennek a kőolaj- és gázipari üzemek, a gyógyszergyárak, a különböző műanyagipari és vegyipari vagy a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó tevékenységek, létesítmények is. A veszélyes anyag és áru tárolását végző logisztikai raktárbázisok az ezek szállítására szakosodott ágazatokat és a veszélyes tevékenységeket szolgálják ki. Közöttük megtalálhatók az üzemanyagok, a háztartási PB és ipari gázok, a robbanóanyagok, a pirotechnikai termékek, a műtrágyák, a növényvédőszerek, veszélyes hulladékok, illetve a különböző vegyi anyagok is.

A veszélyes áru szállítás felügyelete kiterjed a közúti, a vasúti, a légi és a belvízi ilyen áru szállítmányok ellenőrzésére. A katasztrófavédelem végzi továbbá a nukleáris létesítmények (atomerőmű és -hulladék tárolók) nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatait is. Az iparbiztonsági káresetek elhárítása során a hatóságok egyebek közt vegyi- és sugárvédelmi feladatokat is ellátnak. Ezek közül kiemelt a létfontosságú rendszerek és létesítmények működésének szabályozása a gazdaság valamennyi szektorában.

Az iparbiztonsági képzés keretében tanszékünk az érintett gazdálkodó szervezetek leendő szakembereit és vezetőit készíti fel hatósági és üzemeltetői szakfeladataik ellátására.

Napjaink, fentiekben látható kihívásaira és kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeire figyelemmel az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszékén folyó felsőfokú képzésen kiemelt figyelmet fordítunk az elméleti mellett a gyakorlati oktatás magas színvonalára, a tűzoltó tisztjelöltek felkészítésére jövőbeli feladataik ellátásához.

A tanszék tárgyainak oktatásakor hallgatóink több helyszínen is bővíthetik gyakorlati ismereteiket. Folyamatosan részt veszünk úgynevezett DISASTER akciókon a veszélyes áruk közúti, vasúti, belvízi vagy éppen légi szállításának ellenőrzési gyakorlatain. Mint ahogy a különböző veszélyes üzemek, logisztikai raktárbázisok telephelyeinek katasztrófavédelmi, iparbiztonsági előírásai betartásának ellenőrzésében. Továbbá a kritikus infrastruktúra-védelemben, az érintett közművek működése és feladatai megismerésében. Emellett hallgatóink elsajátítják a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) eszközei működtetését, sőt vizsgát is tehetnek, mint ahogy alapszakosainknak, veszélyes áruk közúti szállításának leendő katasztrófavédelmi ellenőreként.

Alapvető feladata gyakorlatainknak a 2012-ben rendszerbe állított KML feladatai, műszerparkja elsajátítása, alkalmazása, a vegyi-, biológiai- és radioaktív anyagok felderítéséhez szükséges eszközökkel. Emellett megismerkednek meteorológiai mérőműszerekkel, a mentesítéshez használt eszközökkel, a művelet informatikai rendszerével, és a különféle kiegészítő eszközeivel.

Az oktatás és gyakorlati foglalkozások mellett a tanszék jelentős hangsúlyt fektet a hallgatók iparbiztonsági irányultságú tudományos pályázatokban való részvételére, kutatási eredményeik megosztására kari és országos tudományos diákköri konferenciákon.  Mindezekben példát adva oktatóink is folyamatosan publikálják kutatási eredményeiket a külföldi és hazai szakmai mértékadó kiadványokban.

Szöveg: Kátai-Urbán Lajos, Deák József

Foto: KVI