Címzetes egyetemi tanári kitüntető cím a Katasztrófavédelmi Intézetben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa 24/2020 (II. 26.) számú határozatával címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagynak, az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézete óraadó egyetemi docensének. Az adományozott címmel a huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája iránti elismerését fejezte ki az intézmény vezetése.

A magas elismerést tanúsító Díszoklevelet 2020. november 23-án az egyetem rektora megbízásából Dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes, az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője adta át a kitüntetettnek, melyet a hivatalos ünnepségen a járványveszély miatti távolléte okán nem tudott átvenni.

Intézetvezető méltatta a vezérőrnagy tudományszervező, szakmai közéleti tevékenységét, kiemelve, hogy Muhoray tábornok közel húsz éve oktat és vizsgáztat az Egyetemen és jogelőd intézményeinél. Példaértékűnek nevezte, hogy a vezérőrnagy a Katasztrófavédelmi Intézetben több tantárgyi program kidolgozója, egyetemi jegyzet szerzője, több doktori iskolában témahirdető, a Katonai Műszaki Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának tagja. Intézetvezető gratulációjában rámutatott arra is, hogy Muhoray a katasztrófavédelmi és polgári védelmi témájú tárgyak tapasztalt oktatója, a Rendészettudományi Kar közösségének megbecsült tagja, aki nagymértékben járult hozzá a katasztrófavédelmi oktatási és tudományszervezési tevékenység színvonalának növeléséhez.